fbpx

Besiktningsklausul vid köp av bostadsrätt

Besiktningsklausul för bostadsrätt

Få om ens någon skulle få för sig att köpa hus utan en besiktning av fastigheten. Det låter ju rimligt att vid livets största affärer ta hjälp av en tekniskt sakkunnig att undersöka vad som ingår i köpet. Att köpa bostadsrätt är å andra sidan något vi ofta gör helt oreserverat, blott efter en kort lägenhetsvisning…

Besiktningsklausul, en trygghet för köparen

En besiktningsklausul i köpeavtalet (besiktningsvillkor) ger köparen rätt att inom en viss tidsfrist undersöka bostaden efter att köpeavtalet har undertecknats. Besiktningsvillkor kan formuleras på olika vis, bland annat som en “öppen” eller “begränsad” besiktningsklausul. En öppen besiktningsklausul för bostadsrätt ger köparen rätt att frånträda köpet efter besiktning utan att ange skäl. En begränsad klausul å andra sidan kräver att vissa villkor är uppfyllda, exempelvis att väsentliga fel som inte varit kända uppdagas vid besiktningen eller att åtgärdskostnader för fel överstiger ett visst belopp. Fastighetsmäklarinspektionen rekommenderar i första hand öppna och tydligt formulerade besiktningsklausuler.

Som köpare är besiktningsklausulen en trygghet, då det ger möjlighet att frånträda köpet eller omförhandla priset för bostadsrätten beroende på vad som framkommer vid besiktningen.

Säljarens syn på besiktningsklausul

Säljare, och för den delen även mäklare, vill av uppenbara skäl få tillstånd en snabb och bindande affär med köparen. Därav kan lätt förstås att köparens förslag på besiktningsklausul kommer möta på ett visst motstånd från säljaren och mäklaren. Säljaren har dock ett starkt incitament till att låta köparen besiktiga bostaden, nämligen att det minskar risken för reklamationer efter överlåtelsen.

I vissa fall kan ett vitesbelopp, där köparen får utge ersättning till säljaren med ett visst belopp om köpet återgår, underlätta i diskussionen om besiktningsvillkor. Vitesbelopp mellan 5.000-15.000 kronor ger vart fall säljaren en viss kompensation om köparen drar sig ur.

Begränsat underhållsansvar för bostadsrätt

Till skillnad från hus är underhållsansvar för bostadsrätter begränsat till att endast omfatta bostadens inre delar. Med andra ord är risken för oförutsedda underhållskostnader lägre i bostadsrätt. Elanläggning, kök, VVS-installationer, badrum, fukt- och sättningsskador är exempel på vad som räknas till bostadsrättshavarens underhållsansvar.

Besiktningsklausul bostadsrätt
Badrummet i bostadsrätten marknadsfördes som “nyrenoverat”. Det visade sig dock finnas så grava fel att totalrenovering var tvungen.

Kostsamma underhåll även i bostadsrätt

Bilden ovan illustrerar en förhållandevis vanlig situation vid köp av bostadsrätt. Först efter tillträdet uppmärksammar köparen fel i bostadsrätten som tvunget måste åtgärdas, givet ansvaret som åvilar bostadsrättshavaren att hålla bostadsrätten i gott skick. Oplanerade merkostnader kring en kvarts miljon belastar köparen. En besiktning av bostadsrätten före överlåtelsen skulle ge både köpare och säljare förutsättningar att göra upp affären på rätt grunder.

Vi hjälper dig med besiktning

När du ska köpa eller renovera din bostadsrätt hjälper vi dig med besiktning!

 

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss

Vad tycker våra kunder?

Jag skriver nästan aldrig rekommendationer, men efter att ha jobbat med Mathias på BKS Konsulter är det min plikt att göra det. Mathias kom med rekommendationer, var proaktiv och stöttande, både med protokoll, juridik, kontakter etc. Föredömligt noggrant, förklarande och coachande jämfört med tidigare besiktningsmän.

Gustaf Rössner
Bostadsrättsägare

Efter ett dåligt stambyte drabbades föreningen av flera vattenskador. Vi valde BKS Konsulter på rekommendation för både skadebesiktning och besiktning av efterföljande badrumsrenoveringar. Från och med nu besiktigar BKS Konsulter alla renoveringar av badrum och kök i föreningen. Avlastande och tryggt för styrelsen.

Mattias Bergström
Ledamot, BRF Fredriksberg

BKS Konsulter bistår oss med olika tekniska utredningar och besiktningar av badrum och VVS-installationer i våra fastigheter. Rapporterna vi får är alltid tydliga och lättlästa och hjälper oss att fatta rätt beslut om relevanta åtgärder för underhåll. BKS Konsulter är flexibla, har hög kompetens och stort engagemang i uppdragen.

Kourous Nabavleh
Projektchef, Riksbyggen

Senaste från BKS Konsulter

Aktuellt & Nyheter

Tätskikt i badrum

Funktionsprovning av tätskikt i badrum

Sveriges forskningsinstitut (RISE) har de senaste 12 åren utfört funktionsprovning av marknadens vanligast förekommande tätskikt i badrum. Resultatet från 2022 års test är något bättre än tidigare år, trots att hela 10 av 19 tätskikt inte klarade att hålla tätt.

Läs mer

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss