fbpx

Hur kan en besiktningsklausul formuleras?

Besiktningsklausul kan avtalas vid såväl köp av hus (fast egendom, regleras i jordabalken) som bostadsrätt (lös egendom, regleras i köplagen). Från köparens perspektiv är det mest fördelaktigt att avtala om en så kallad öppen besiktningsklausul, där köpet kan återgå utan egentlig motivering från köparens sida efter en besiktning. Vidare är det mest fördelaktigt att köpet får återgå helt utan kostnad för köparen (se exemplet nedan).

Från säljarens perspektiv är det å andra sidan mest fördelaktigt med en så kallad begränsad besiktningsklausul, där köpets återgång är villkorat. Exempelvis genom villkor om att avhjälpandekostnaden för fel som uppdagas måste överstiga ett visst belopp. Vidare är det mest fördelaktigt för säljaren om en återgång av köpet under alla omständigheter är förenat med ett vitesbelopp som köparen ska utge till säljaren, exempelvis 5.000-15.000 kr.

Exempel på öppen besiktningsklausul för bostadsrätt

Köparen har rätt att efter köpet med hjälp av certifierad besiktningsman låta besiktiga bostadsrätten. I händelse av att köparen efter att ha genomfört besiktningen inte önskar stå fast vid köpet, äger köparen rätt att begära köpets återgång. Begäran om köpets återgång ska framställas skriftligen till säljaren senast den (datum, vanligtvis en eller två veckors tidsfrist). Eventuell erlagd handpenning ska därefter återbäras till köparen utan skadeståndsanspråk från någondera part. Fullföljs köpet är parterna överens om att fel eller andra förhållanden som framkommer vid besiktning ej kan göras gällande enligt köplagens bestämmelser. 

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss