fbpx

Garantibesiktning ABT06

Två- och femårsbesiktningar åt bostadsrättsföreningar
Jag vill bli kontaktad

Boka tid eller få en kostnadsfri offert!

 • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss

Certifierade besiktningsmän för garantibesiktning


Vi levererar oberoende och kvalificerad garantibesiktning åt bostadsrättsföreningar i hela Sverige.

Garantibesiktning ABT 06 vid nyproduktion och renoveringsprojekt

Är föreningen nyproducerad eller har ni genomfört stambyte, tillbyggnad av vindslägenheter eller andra större renoveringsprojekt är garantibesiktningen en viktig del i värdesäkringen.

Valet av besiktningsman är viktigt

Många föreningar låter entreprenören eller den interimistiska styrelsen utse besiktningsman för garantibesiktning ABT 06. Av förklarliga skäl kan det resultera i att besiktningsmannen i första hand tar entreprenörens intressen i beaktande. Det är alltså viktigt att föreningen självständigt utser en besiktningsman, så att objektiviteten inte riskerar att rubbas till föreningens nackdel.

Garantibesiktning bostadsrättsförening

Anlita ett proffs för garantibesiktning

Certifierade av Sveriges Forskningsinstitut, RISE

✓ Byggingenjörer anslutna till SBR

✓ Medlem i SBRs expertgrupp

 Specialister på badrum, kök och stambyten

✓ Utbildade av Säker Vatten och Byggkeramikrådet

Vad är tvåårsbesiktning och femårsbesiktning?

Entreprenader som utförs enligt standardavtalen ABT 06 och AB 04 har som regel två olika garantitider, två respektive fem år. Garantibesiktning enligt ABT 06 benämns därför ofta som tvåårsbesiktning och femårsbesiktning. Fel som framträder inom garantitiden är entreprenörens ansvar att åtgärda, utan kostnad för beställaren. Efter garantitidens utgång är entreprenörens ansvar för fel betydligt mindre. Viktigt därför att alla fel upptäcks och reklameras innan garantitiden löper ut, vilket görs genom garantibesiktning.

Varför välja BKS Konsulter för garantibesiktning?

Vi är ett litet besiktningsföretag där varje uppdrag är lika viktigt. Från oss får du alltid en certifierad besiktningsman med stort engagemang och kunskap för uppdraget. Genom vår ringa storek har vi bättre förutsättningar att leverera det där lilla extra som stora leverantörer missar.

Kostnadsfri offert för garantibesiktning

Kontakta oss

Specialister på garantibesiktning av stambyten

Våra paradgrenar är badrum, kök och stambyten, vilket är akronymet i företagsnamnet (BKS). Besiktning och projektledning av badrum, kök och stambyten utgör ryggraden i vår verksamhet.

Konkurrenskraftiga priser

För de flesta uppdragen tillämpar vi fasta priser, tryggt och utan överraskningar. Våra priser är konkurrenskraftiga, jämförelsevis med andra certifierade besiktningsföretag. Hör av er för en kostnadsfri offert för er garantibesiktning.

Fel före eller efter garantibesiktning

Fel som upptäcks före eller efter garantibesiktning har utförts ska enligt ABT 06 reklameras genom vad som kallas särskild besiktning. En särskild besiktning kan begränsas till ett specifikt fel som föreningen upptäckt eller omfatta en vidare del av fastigheten som föreningen önskar få undersökt.

Vanliga frågor om garantibesiktning ABT 06

 • Hur går garantibesiktningen till?

  1) Efter att ni bokat uppdraget från oss har vi ett uppstartsamtal och går igenom viktiga punkter inför besiktningen.
  2) En kallelse skickas till berörda parter.
  3) Besiktningsdagen inleds med ett startmöte med alla parter närvarande
  4) Besiktningsmannen går igenom fastigheten eller objekten som ska besiktigas. Parternas synpunkter noteras och värderas huruvida dessa utgör fel.
  5) Besiktningen avslutas med ett slutsammanträde där besiktningsmannen muntligen redogör för resultatet. Överenskommelser om åtgärder noteras i utlåtandet.
  6) En lista med samtliga noteringar lämnas, s.k. felbilaga.
  7) Inom några dagar skickas det sammanställda utlåtandet
  8) Ca en vecka efter besiktningen följer vi upp eventuella frågor som uppstått.

 • När ska garantibesiktning enligt ABT 06 genomföras?

  Garantibesiktning ABT 06 ska genomföras före utgången av entreprenadens kortaste garantitid, om inte annat följer av entreprenadavtalet. Vanligen inom två år från godkänd slutbesiktning. För att göra det lite krångligare kan ibland den kortaste garantitiden vara förlängd till fem år. I utlåtandet från slutbesiktningen ska stå noterat vid vilken tid garantitider löper ut. Är ni osäkra, hör av er till oss så hjälper vi till att reda ut begreppen.

 • Måste vi göra en garantibesiktning enligt ABT 06?

  Nej, något tvång finns inte... men det ligger definitivt i föreningens intresse att fånga upp fel under tiden som entreprenören ansvar för felavhjälpande. Så i praktiken ska det alltid ske en garantibesiktning.

 • Entreprenören har redan betalat för garantibesiktningen, hur gör vi?

  Ni bör noggrant överväga att anlita en egen besiktningsman. Det är byggherren (beställaren/föreningen) som enligt standardavtalet ABT 06 ska utse och bekosta garantibesiktningen. Är entreprenören bara oerhört generös som tar kostnaden, eller är det för att entreprenören vill att "rätt" besiktningsman utför besiktningen. En klok idé är trots allt att föreningen utser en egen besiktningsman.

Ombud vid garantibesiktning ABT 06

Som nämnts tidigare är det vanligt att den interimistiska styrelsen (som entreprenören tillsatt) redan utsett och betalat för garantibesiktning. Föreningen gör då klokt i att anlita en sakkunnig byggkonsult som ombud vid besiktningen, som säkerställer att föreningens intressen tillvaratas.

Vi ger er koll på läget

Med oss får ni alltid tydliga besked och svar på era frågor, vi ger er koll på läget helt enkelt. Hör av er för en kostnadsfri offert för garantibesiktning ABT 06 av fastigheten eller renoveringsprojektet. Ring till oss 08 400 200 70 eller skicka era uppgifter via kontaktformuläret.

Få en kostnadsfri offert

Kontakta oss

Vad tycker våra kunder?

Jag skriver nästan aldrig rekommendationer, men efter att ha jobbat med Mathias på BKS Konsulter är det min plikt att göra det. Mathias kom med rekommendationer, var proaktiv och stöttande, både med protokoll, juridik, kontakter etc. Föredömligt noggrant, förklarande och coachande jämfört med tidigare besiktningsmän.

Gustaf Rössner
Bostadsrättsägare

Efter ett dåligt stambyte drabbades föreningen av flera vattenskador. Vi valde BKS Konsulter på rekommendation för både skadebesiktning och besiktning av efterföljande badrumsrenoveringar. Från och med nu besiktigar BKS Konsulter alla renoveringar av badrum och kök i föreningen. Avlastande och tryggt för styrelsen.

Mattias Bergström
Ledamot, BRF Fredriksberg

BKS Konsulter bistår oss med olika tekniska utredningar och besiktningar av badrum och VVS-installationer i våra fastigheter. Rapporterna vi får är alltid tydliga och lättlästa och hjälper oss att fatta rätt beslut om relevanta åtgärder för underhåll. BKS Konsulter är flexibla, har hög kompetens och stort engagemang i uppdragen.

Kourous Nabavleh
Projektchef, Riksbyggen

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
 • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss