fbpx

Besiktning för privatpersoner

Besiktning av badrum, kök och bostadsrätt
Jag vill bli kontaktad

Boka tid eller få en kostnadsfri offert!

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss

 

Vi är specialister för besiktning av badrum, kök och bostadsrätt


Certifierade besiktningsmän med rätt formell kompetens, lång erfarenhet och stort tekniskt såväl som juridisk kunnande. Vare sig du behöver besiktning av fuktskada i badrum, vid renovering eller tvist är vi ditt klokaste förstahandsval!

Besiktning vid fuktskada, badrumsrenovering, reklamation av dolda fel i badrum, m.m.

Nedan följer ett axplock av våra olika tjänster för dig som är privatperson. Hittar du inte riktigt rätt besiktning för dina behov, eller behöver ställa en fråga innan du beställer ett uppdrag?

Ring 08 400 200 70 eller skicka dina uppgifter via kontaktformuläret för en snabb kostnadsfri offert för just den besiktning du behöver.

Få en kostnadsfri offert

 

Våra tjänster för privatpersoner:

(OBS! Klicka på respektive rubrik för mer information)


 • Slutbesiktning badrumsrenovering

  Försäkra dig om entreprenadens kvalité och utförande innan du betalar sista fakturan!

  Även om du är stormförtjust i ditt nya badrum så bör en slutbesiktning ske, så att utförandet kan nagelfaras av en sakkunnig. Om fel och brister i badrummet uppmärksammas innan entreprenaden är slutbetald så har du rätt att kvarhålla betalning tills dess att felen är avhjälpta. Undvik dolda fel i badrum genom badrumsbesiktning.

  Dolda fel i badrum
  Supersnyggt, men många fel. Som lekman ser du inte felen om de inte är graverande.

  Besiktiga alltid badrumsrenoveringen!

  Slutbesiktningen omfattar ett par hundra kontrollpunkter mot byggregler, branschregler och monteringsanvisningar samt granskning och kontroll att rätt dokumentation har överlämnats.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 4.500 SEK plus framkörning*

 • Slutbesiktning WC, tvättstuga eller köksrenovering

  Försäkra dig om entreprenadens kvalité och utförande innan du betalar sista fakturan!

  Det må vara en relativt liten renovering, men en slutbesiktning är ditt bästa redskap att få en sakkunnig granskning för att säkerställa kvalitén på arbetet. Upptäcks fel vid besiktningen har du rätt att kvarhålla betalning tills dess att felen är avhjälpta.

  Dolda fel i badrum och WC
  Snyggt som tusan, men ack så fel! Upptäck felen innan arbetet är slutbetalt.

  Säkra kvalitén genom slutbesiktning

  Slutbesiktningen omfattar knappt hundra kontrollpunkter mot byggregler, branschregler och monteringsanvisningar samt granskning och kontroll att rätt dokumentation har överlämnats. Undvik dolda fel genom besiktning.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 2.900 SEK plus framkörning*

 • VVS-besiktning

  Vid renovering av badrum, kök, WC, tvättstuga m.m. Den vanligaste orsaken till fuktskador i både kök och badrum är läckage från VVS-installationer (ledningsläckage).

  Badrumsbesiktning av VVS
  Hur många fel ser du på bilden? Felen är inte möjliga att åtgärda i efterhand.

  Förebygg fel och fuktskador genom besiktning

  Betydande delar av VVS-installationer är dolt placerade i golv, väggar och schakt och ej fullt inspekterbara vid en slutbesiktning. Att låta utföra en besiktning av VVS-installationer under arbetets gång (s.k. förbesiktning) är en klok kvalitetssäkrande åtgärd. Fel och brister som uppdagas är ofta enkla att åtgärda i detta tidiga skede av entreprenaden. Vid besiktningen ingår, förutom VVS-installationer, även kontroll av konstruktion, stomme och elinstallationer. Undvik dolda fel i badrum genom förbesiktning av VVS & konstruktion.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 2.900 SEK plus framkörning*

 • Tätskiktsbesiktning

  Vid renovering av badrum, kök, WC, tvättstuga m.m. Tätskiktet fyller en uppenbart viktig funktion att skydda fastigheten från fuktskada. När väl plattor har satts på golv och väggar är det inte längre möjligt att inspektera stora delar av tätskiktet.

  Att låta utföra en besiktning av tätskiktet under arbetets gång (s.k. förbesiktning) är en klok kvalitetssäkrande åtgärd som undviker dolda fel i badrummet.

  Besiktning av dolda fel i badrum
  Hur många fel ser du på tätskiktet? Det här arbetet tvingades göras om inte mindre än två gånger.

  Enkelt att åtgärda fel vid tätskiktsbesiktning

  Fel och brister som uppdagas är enkla att åtgärda i detta tidiga skede av entreprenaden. Vid besiktningen ingår, förutom tätskiktsarbeten, även kontroll av golvlutning och samtliga avsättningar.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 2.900 SEK plus framkörning*

 • Trestegsbesiktning badrum

  Den bästa investeringen du kan göra för att säkra kvalitén är att besiktiga din badrumsrenovering i tre steg under arbetets gång. Fel kan enkelt rättas till innan arbetet slutförs.

  Klokast gör den som vid en badrumsrenovering låter utföra besiktning av el- & VVS-installationer, konstruktion, stomme, tätskikt, golvlutning och därefter en slutbesiktning. Slipp dolda fel i badrum genom trestegsbesiktning.

  Undvik dolda fel i badrum genom trestegsbesiktning
  Att besiktiga badrummet i tre steg under renoveringen ger den bästa kvalitetssäkringen.

  Badrumsbesiktning i tre steg säkrar kvalitén

  Trestegsbesiktningen innehåller tre separata besiktningstillfällen till ett rabatterat arvode.

  Erfarenhetsmässigt ger trestegsbesiktningen den i särklass bästa kvalitetshöjningen av din badrumsrenovering, när vi tidigt kan upptäcka både små och stora fel som ofta enkelt kan avhjälpas innan det är för sent.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 8.900 SEK plus framkörning*   (1.400 kronors rabatt mot köp av lösa tjänster)

   

 • Särskild besiktning (reklamation)

  Fel i badrum, kök, tvättstuga m.m. som framträder efter en renovering (inom den tioåriga ansvarstiden) reklameras genom en så kallad särskild besiktning.

  Fel som framträder inom garanti- eller ansvarstid kan bli föremål för så kallad särskild besiktning, i syfte att undersöka omständigheter kring felet och om det ryms inom entreprenörens ansvar. Det kan exempelvis vara sprickor i golv- eller väggplattor, luktproblem i kök eller badrum, temperaturförhållanden på varm- eller kallvatten, golv- eller väggplattor som släpper från underlaget, golvvärme med bristande funktion m.m. Om det är fråga om dolda fel i badrum eller kök ansvarar normalt entreprenören för felen.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 2.900 SEK plus framkörning*

 • Statusbesiktning badrum, kök, VVS, m.m

  Vid köp av hus eller bostadsrätt, reklamation av dolda fel i badrum eller som beslutsunderlag för underhållsåtgärder besiktigar vi befintliga badrum, kök, värmeinstallationer, m.m.

  Vid en statusbesiktning undersöks ett kök, badrum eller annan befintlig installations skick och kondition, förekomst av eventuella utförandefel eller brister, risker för- eller indikationer på fuktskada. Besiktningen kan vara till hjälp exempelvis vid bostadsöverlåtelse, köp- eller entreprenadrättslig tvist/reklamationsärende eller för den som vill undersöka behovet av skadeförebyggande underhållsåtgärder.

  Bostadsrättsbesiktning
  Det är inte lätt för en privatperson att förstå riskerna med en denna VVS-installation som uppmärksammades vid en statusbesiktning.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 3.900 SEK plus framkörning*

 • Bostadsrättsbesiktning

  Vid köp (eller försäljning) av bostadsrätt - köp inte grisen i säcken. Vi hjälper dig att undersöka hela lägenheten och ger dig ett tydligt utlåtande över bostadens skick.

  Inte sällan upptäcks dolda fel i badrum och kök först efter en bostadsöverlåtelse, med ofta långa och kostsamma reklamationsprocesser som följd. Hög omsättningstakt på lägenheter i Stockholm och många undermåliga köks- och badrumsrenoveringar ger goda skäl till att överväga en besiktning av bostadsrätten inför eller efter köpet.

  Bostadsrättsbesiktning, kök
  Vid besiktning av detta tjusiga kök uppmärksammades väsentliga brister.

  Klokt att besiktiga bostadsrätt före köp

  I princip samtliga överlåtelser av hus besiktigas genom en så kallad överlåtelsebesiktning. Dolda fel i badrum, kök och elinstallationer är dock lika kostsamma att åtgärda i en bostadsrätt, varför det är klokt att utföra besiktning av bostadsrätt före köp. Upptäck fel och brister så du vet vad som ingår i köpet och vilka underhållsbehov du bör ta hänsyn till i din ekonomiska kalkyl. Du har dessutom möjlighet att förhandla om priset, för det fall att kostsamma fel uppdagas vid besiktningen.

  Redan köpt bostadsrätten?

  Köp av bostadsrätt regleras i köplagen, vilken ger dig en tvåårig reklamationstid för fel som du inte kunnat upptäcka i samband med överlåtelsen. Vänta inte med besiktningen, en reklamation ska alltid ske inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde upptäckas.

  Följande ingår i bostadsrättbesiktning

  Utöver en grundlig besiktning av badrum och kök undersöker och testar vi bland annat även bostadens elinstallationer och granskar dokumentation för badrum, VVS- och elinstallationer.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris: från 4.900 SEK plus framkörning*

 • Fuktutredning

  Har du misstankar om fuktskada i kök eller badrum är en fuktutredning ett klokt första steg innan mer kostsamma åtgärder planeras.

  Vid misstankar om fuktskada i kök eller badrum är fuktutredningen den inledande åtgärden som ger en sakkunnig bedömning av huruvida där faktiskt föreligger en skada, och i så fall vilka ytterligare åtgärder som är motiverade.

  Utredning av fukt är komplicerat, inte minst i badrum med keramiska ytskikt (kakel och klinker). För en kvalificerad bedömning krävs väsentligt mer än blott en fuktmätare. Vi är utbildade för fuktutredning och använder flera olika tekniska hjälpmedel, men den viktigaste resursen är besiktningsmannens kompetens. 

  Upptäck dolda fel i badrum genom termografering
  Termografering är ett av flera tekniska hjälpmedel vid fuktutredning

  Fuktutredning utan förstörande ingrepp

  Till skillnad från skadebesiktningen görs inga förstörande ingrepp vid fuktutredningen. Om det inte uppenbart föreligger en fuktskada i badrummet eller köket kan alltså fuktutredningen vara en bättre första åtgärd.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 2.900 SEK plus framkörning*

 • Skadebesiktning

  Komplett utredning av fuktskada, skadeorsak och åtgärdsplan för badrum eller kök vid försäkringsreglerad fuktskada.

  För att en fuktskada i kök eller badrum ska regleras genom försäkring krävs normalt ett utlåtande från en skadebesiktning som beskriver en konstaterad fuktskada, skadans orsak och omfattning samt en åtgärdsplan. Vid en skadebesiktning behövs det många gånger göras förstörande ingrepp i golv, väggar eller tak för att komma åt skadade byggnadsdelar och undersöka skadeorsaken.

  Besiktningsutlåtande från badrumsbesiktning
  Våra skadeutlåtanden är tydliga och informativa med beskrivande text och bilder.

  Kvalificerade och väldokumenterade skadeutredningar

  Vi utför grundliga och kvalificerade utredningar av skador och dokumenterar med hög precision och tydlighet genom både beskrivande text och bilder omständigheterna kring fuktskadan, så att den efterföljande försäkringsregleringen och ansvarsutredningen kan fortlöpa smidigt.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 3.900 SEK plus framkörning*

 • Fuktmätning

  Även om en fuktskada inte konstaterats i badrummet finns skäl att utföra fuktmätning före återbyggnad så att fukt inte byggs in bakom tätskikt.

  Fukt i trä och betong är inte synligt för ögat om inte nivåerna är mycket höga. Av byggregler och anvisningar framgår att fuktnivåer i byggnadsdelar som ska kläs med tätskikt eller andra täta konstruktioner ska säkerställas. Att exempelvis applicera tätskikt på en betongyta med RF>90% medför risk för nedbrytning av limmer, med skador som följd. Kvarstående fukt i träkonstruktioner kan ge upphov till mikrobiella skador.

  Säkerställ fuktnivåer före återbyggnad

  Vi utför fuktmätningar i flera olika sammanhang, exempelvis efter rivning vid en badrumsrenovering eller gjutning av betongplatta, för att säkerställa fuktnivåer under angivna tröskelvärden före återbyggnad.

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande.

  Pris från 2.500 SEK plus framkörning*

 • Sakkunniguppdrag vid tvist m.m.

  Kvalificerat byggnadstekniskt biträde vid reklamation eller tvist, exempelvis mot bostadsrättsförening, säljare av bostad, försäkringsbolag eller hantverkare.

  Vid reklamation eller tvist är det avgörande för framgång att ha ett komplett och korrekt underlag som redovisar byggnadstekniska förhållandena och andra tvistiga omständigheter. Föreligger fel eller inte, vad består de eventuella felen i, var det fel när badrummet byggdes eller har reglerna ändrats sedan dess… det är många faktorer som behöver klarläggas.

  Tvist om dolda fel i badrum
  Tvister om badrum och bostadsrätter går inte sällan hela vägen till domstol

  Sakkunniga för badrum, kök och VVS-installationer

  Vid bland annat köp- eller entreprenadrättsliga tvister biträder vi med sakkunskap inom det byggnadstekniska området relaterat till badrum, kök och VVS-installationer. Det består ofta i att vi upprättar sakkunnigutlåtande eller promemoria kring förhållanden för visst byggnadstekniskt utförande. För ärenden som når hela vägen till domstol kan vi åberopas som sakkunniga vittnen.

  Har ni inte redan hittat ert juridiska ombud kan vi rekommendera en advokatbyrå som arbetar med just entreprenad- och köprättsliga tvister.

  Vi lägger stor vikt vid att informera, förklara och skapa förståelse kring utförandet och felen.

  Pris från 2.900 SEK plus framkörning*

 • Övriga besiktningar och tjänster

  Utöver de besiktningar och tjänster som redovisas här ovanför utför vi även flera andra uppdrag.

  Besiktningstjänster Besiktning av om- och tillbyggnader av småhus, altaner, attefallshus… vi besiktigar vissa, men inte alla byggnationer. Tveka inte att ställa frågan. Är det inte uppdrag för oss så kan vi kanske peka dig i rätt riktning, till någon som kan hjälpa dig.

  Fler tjänster – Vi utför fler uppdrag relaterade till badrum och kök utöver exempelvis badrumsbesiktningar. Till dig som vill minska riskerna att något snett inför badrumsrenoveringen kan vi biträda vid upphandling, avtalsskrivning, behovsinvetering, planering, projektledning m.m. Du kan anlita oss som byggnadstekniskt ombud vid byggmöten, rådfråga oss kring byggnadstekniska utföranden, etc. Tveka inte att ställa frågan om, och i så fall hur vi kan hjälpa dig!

*Framkörningsavgift är en startkostnad för varje platsbesök. Inom city (zon 1) är framkörningsavgiften 295 SEK, närförort (zon 2) 395 SEK, kranskommuner (zon 3) 495 SEK, övriga länet (zon 4) från 595 SEK.

Samtliga priser som anges och kommuniceras till konsumenter är alltid inklusive moms, motsvarande för juridiska personer är alltid exklusive moms.

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss

Aktuellt & Nyheter

Vattenfelsbrytare

Vattenfelsbrytare, vattenbrytare.. vad är vad?

Tekniken rusar framåt även inom VVS-området. Begreppsförvirringen är stundtals stor när det talas om vattenfelsbrytare, läckagebrytare, vattenbrytare, vattenlarm och annan teknik som skyddar mot vattenskador. Nu har RSK-Tekniska Rådet definierat vad som är vad.

Läs mer

Jag skriver nästan aldrig rekommendationer, men efter att ha jobbat med Mathias på BKS Konsulter är det min plikt att göra det. Mathias kom med rekommendationer, var proaktiv och stöttande, både med protokoll, juridik, kontakter etc. Föredömligt noggrant, förklarande och coachande jämfört med tidigare besiktningsmän.

Gustaf Rössner
Bostadsrättsägare

Efter ett dåligt stambyte drabbades föreningen av flera vattenskador. Vi valde BKS Konsulter på rekommendation för både skadebesiktning och besiktning av efterföljande badrumsrenoveringar. Från och med nu besiktigar BKS Konsulter alla renoveringar av badrum och kök i föreningen. Avlastande och tryggt för styrelsen.

Mattias Bergström
Ledamot, BRF Fredriksberg

BKS Konsulter bistår oss med olika tekniska utredningar och besiktningar av badrum och VVS-installationer i våra fastigheter. Rapporterna vi får är alltid tydliga och lättlästa och hjälper oss att fatta rätt beslut om relevanta åtgärder för underhåll. BKS Konsulter är flexibla, har hög kompetens och stort engagemang i uppdragen.

Kourous Nabavleh
Projektchef, Riksbyggen

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss