fbpx

Besiktning för privatpersoner

Besiktning av badrum, kök och bostadsrätt
Jag vill bli kontaktad

Boka tid eller få en kostnadsfri offert!

 • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss

Besiktning av badrum, kök och bostadsrätt


Certifierade besiktningsmän med rätt formell kompetens, lång erfarenhet och stort tekniskt såväl som juridisk kunnande. Vare sig du behöver besiktning av badrum vid renovering, fuktskada eller tvist är vi ditt klokaste förstahandsval!

Badrumsbesiktning vid renovering, fuktskada, tvist m.m.

Besiktning av badrum utgör ryggraden i vår verksamhet. Från oss kan du räkna med att få en tekniskt kunnig, engagerad och kommunikativ besiktningsman, dessutom till ett marknadsledande pris.

Våra tjänster för badrumsbesiktning

Läs mer

Besiktning av bostadsrätt, kök, om- och tillbyggnader, m.m.

Har du renoverat din bostadsrätt, byggt ut huset eller gjort om köket – vi hjälper dig att värdesäkra din investering genom noggrann besiktning.

Hittar du inte riktigt rätt besiktning för dina behov, eller behöver ställa en fråga innan du beställer ett uppdrag?

Ring 08 400 200 70 eller skicka dina uppgifter via kontaktformuläret för en snabb kostnadsfri offert för just den besiktning du behöver.

Få en kostnadsfri offert

 

Våra tjänster för privatpersoner:

(OBS! Klicka på respektive rubrik för mer information)


 

 • Slutbesiktning badrumsrenovering

  Försäkra dig om att badrummet håller rätt kvalité innan du betalar sista fakturan!

  Även om du är stormförtjust i ditt nya badrum så bör en slutbesiktning ske, så att utförandet kan nagelfaras av en sakkunnig. Om fel och brister i badrummet uppmärksammas innan entreprenaden är slutbetald så har du rätt att kvarhålla betalning tills dess att felen är avhjälpta. Undvik dolda fel i badrum genom badrumsbesiktning.

  Dolda fel i badrum
  Supersnyggt badrum, som dock underkändes på grund av flera väsentliga fel.

  Besiktiga alltid badrumsrenoveringen!

  Slutbesiktningen omfattar ett par hundra kontrollpunkter mot byggregler, branschregler och monteringsanvisningar samt granskning och kontroll att rätt dokumentation har överlämnats.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 4.500 SEK plus framkörning*

 • Slutbesiktning WC, tvättstuga eller köksrenovering

  Värdesäkra din investering genom besiktning, innan du betalar sista fakturan!

  Det må vara en relativt liten renovering, men en slutbesiktning är ditt bästa redskap att få en sakkunnig granskning för att säkerställa kvalitén på arbetet. Upptäcks fel vid besiktningen har du rätt att kvarhålla betalning tills dess att felen är avhjälpta.

  Dolda fel i badrum och WC
  Snyggt som en solros, men ack så många fel! Upptäck felen innan arbetet är slutbetalt.

  Säkra kvalitén genom slutbesiktning

  Slutbesiktningen omfattar knappt hundra kontrollpunkter mot byggregler, branschregler och monteringsanvisningar samt granskning och kontroll att rätt dokumentation har överlämnats. Undvik dolda fel genom besiktning.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 2.900 SEK plus framkörning*

 • Besiktning av VVS (steg 1)

  54% av alla fuktskador orsakar av läckage från VVS-installationer. Besiktning av VVS vid renovering av badrum, kök, WC, tvättstuga säkrar kvalitén och förebygger skador.

  Badrumsbesiktning av VVS
  Hur många fel ser du på bilden? Felen i VVS är svåra att åtgärda i efterhand.

  Förebygg fel och fuktskador genom besiktning

  Merparten av alla VVS-installationer är dolda bakom golv, väggar och schakt och ej fullt inspekterbara vid en slutbesiktning. Att låta utföra en besiktning av VVS-installationer under arbetets gång (s.k. förbesiktning) är en klok och kvalitetssäkrande åtgärd. Fel och brister som uppdagas är ofta enkla att åtgärda i detta tidiga skede av entreprenaden. Vid besiktningen ingår, förutom VVS-installationer, även kontroll av konstruktion, stomme och elinstallationer. Undvik dolda fel i badrum genom besiktning av VVS & konstruktion.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 2.900 SEK plus framkörning*

 • Besiktning av tätskikt (steg 2)

  Vid renovering av badrum, kök, WC och tvättstuga. Tätskiktet fyller en uppenbart viktig funktion, att skydda fastigheten från fuktskada. Efter att kakel och klinker är på plats är det inte längre möjligt att inspektera stora delar av tätskiktet.

  Att låta utföra en besiktning av badrummets tätskikt under arbetets gång är en klok och kvalitetssäkrande åtgärd. Dolda fel i badrummets tätskikt kan lätt förstås leda till huvudvärk i efterhand. Faktum är att 95% av våra besiktningar uppdagar fel i tätskikt.

  Besiktning av dolda fel i badrum
  Hur många fel kan du se på bilden? Det här arbetet gjordes om inte mindre än två gånger efter besiktning av tätskikt!

  Enkelt att åtgärda fel vid tätskiktsbesiktning

  Fel som uppdagas vid besiktning av tätskikt är enkla att åtgärda i detta tidiga skede av entreprenaden. Vid besiktningen ingår, förutom tätskiktsarbetet, även kontroll av golvlutning och toleransmått.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 2.900 SEK plus framkörning*

 • Trestegsbesiktning badrum

  Den solklart bästa investeringen du kan göra för att säkra kvalitén på ditt badrum är besiktning i tre steg. Trestegsbesiktning, kort och gott, är ett paket bestående av besiktning av VVS (steg 1), besiktning av tätskikt (steg 2) samt slutbesiktning när ditt badrum är klart.

  Klokast är den som vid en badrumsrenovering låter utföra besiktning av el- & VVS-installationer, konstruktion, stomme, tätskikt, golvlutning och avrunda med en slutbesiktning. Du undviker effektivt dolda fel i badrum genom trestegsbesiktning.

  Undvik dolda fel i badrum med trestegsbesiktning
  Besiktning av badrumsrenoveringen i tre steg ger den bästa kvalitetssäkringen.

  Badrumsbesiktning i tre steg höjer kvalitén

  Trestegsbesiktningen innehåller som sagt tre separata besiktningar av ditt badrum, till ett rabatterat pris.

  Erfarenhetsmässigt ger trestegsbesiktningen den i särklass bästa kvalitetshöjningen av din badrumsrenovering. Vi upptäcker tidigt både små och stora fel som kan åtgärdas vid rätt tid. Det ger dig en trygghet vid renoveringen redan från start, och en god anledning för hantverkaren att prestera sitt bästa.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 8.900 SEK plus framkörning*   (minst 1.400 kronors rabatt mot köp av lösa tjänster)

 • Särskild besiktning (reklamation)

  Fel i badrum, kök, tvättstuga m.m. som framträder efter att renovering är klar (inom den tioåriga ansvarstiden) reklameras genom en så kallad särskild besiktning.

  Fel som framträder inom garanti- eller ansvarstid kan bli föremål för så kallad särskild besiktning. Syfte är att undersöka omständigheter kring felet, och om det ryms inom entreprenörens ansvar. Det kan exempelvis vara sprickor i golv- eller väggplattor, luktproblem i kök eller badrum, temperaturförhållanden på varm- eller kallvatten, golv- eller väggplattor som släpper från underlaget, golvvärme med bristande funktion m.m. Om det är fråga om dolda fel i badrum eller kök ansvarar normalt entreprenören för felen.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 2.900 SEK plus framkörning*

 • Statusbesiktning badrum, kök, VVS, m.m

  Vid köp av hus eller bostadsrätt, reklamation av dolda fel i badrum eller som beslutsunderlag för underhåll besiktigar vi befintliga badrum, kök, värmeinstallationer, m.m.

  Vid en statusbesiktning undersöks ett kök, badrum eller annan befintlig installations skick och kondition, förekomst av eventuella utförandefel eller brister, risker för- eller indikationer på fuktskada. Besiktningen kan vara till hjälp exempelvis vid bostadsöverlåtelse, köp- eller entreprenadrättslig tvist/reklamationsärende eller för den som vill undersöka behovet av skadeförebyggande underhållsåtgärder.

  Bostadsrättsbesiktning
  Det är inte lätt för en privatperson att förstå riskerna med en denna VVS-installation som uppmärksammats vid en statusbesiktning.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 3.900 SEK plus framkörning*

 • Bostadsrättsbesiktning

  Vid köp (eller försäljning) av bostadsrätt - köp inte grisen i säcken. Vi hjälper dig att undersöka hela lägenheten och ger dig ett tydligt utlåtande över bostadens skick. Tryggt och enkelt för livets stora affär.

  Inte sällan upptäcks dolda fel i badrum och kök först efter en bostadsöverlåtelse, med ofta långa och kostsamma reklamationsprocesser som följd. Hög omsättningstakt på lägenheter i Stockholm och många undermåliga köks- och badrumsrenoveringar ger goda skäl till att överväga en besiktning av bostadsrätten inför eller efter köpet.

  Besiktning av bostadsrätt, kök
  Vid besiktning av detta tjusiga kök uppmärksammades väsentliga fel.

  Klokt att besiktiga bostadsrätt före köp

  I princip samtliga försäljningar av hus kontrolleras före köpet genom en så kallad överlåtelsebesiktning. Dolda fel i badrum, kök och elinstallationer är dock lika kostsamma att åtgärda i en bostadsrätt. Med andra ord är klokt att även utföra besiktning av bostadsrätt före köp. Upptäck fel och brister så du vet vad som ingår i köpet och vilka underhållsbehov du bör ta hänsyn till i din ekonomiska kalkyl. Du har dessutom möjlighet att förhandla om priset, för det fall att kostsamma fel uppdagas vid besiktningen.

  Redan köpt bostadsrätten?

  Köp av bostadsrätt regleras i köplagen, vilken ger dig en tvåårig reklamationstid för fel som du inte kunnat upptäcka i samband med överlåtelsen. Vänta inte med besiktningen, en reklamation ska alltid ske inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde upptäckas.

  Följande ingår i bostadsrättbesiktning

  Utöver en grundlig besiktning av badrum och kök undersöker och testar vi bland annat även bostadens elinstallationer och granskar dokumentation för badrum, VVS- och elinstallationer.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris: från 4.900 SEK plus framkörning*

 • Fuktutredning

  Är du bekymrad över fuktskada i kök eller badrum är en fuktutredning ett klokt första steg innan mer kostsamma åtgärder planeras. Vi hjälper dig med sakkunnig första bedömning, för en bättre lägesbild.

  Vid misstankar om fuktskada i kök eller badrum är fuktutredningen den inledande åtgärden. Besiktningen  ger dig en sakkunnig bedömning huruvida där faktiskt föreligger en skada, och i så fall vilka ytterligare åtgärder som är motiverade.

  Utredning av fukt är komplicerat, inte minst i badrum med keramiska ytskikt (kakel och klinker). För en kvalificerad bedömning krävs väsentligt mer än blott en fuktmätare. Vi är utbildade för fuktutredning och använder flera olika tekniska hjälpmedel, men den viktigaste resursen är besiktningsmannens kompetens och erfarenhet. 

  Upptäck dolda fel i badrum genom termografering
  Termografering är ett av flera tekniska hjälpmedel vid fuktutredning

  Fuktutredning utan förstörande ingrepp

  Till skillnad från skadebesiktning görs inga förstörande ingrepp vid fuktutredningen. Om det inte uppenbart föreligger en fuktskada i badrummet eller köket kan alltså fuktutredningen vara en bättre första åtgärd.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 2.900 SEK plus framkörning*

 • Skadebesiktning

  Komplett utredning av fuktskada, skadeorsak samt åtgärdsplan för badrum eller kök vid en försäkringsreglerad fuktskada.

  En fuktskada i kök eller badrum som ska regleras genom försäkring kräver normalt ett utlåtande från en skadebesiktning. Besiktningen ska klarlägga fuktskadan, skadans orsak och omfattning samt en beskriva en åtgärdsplan. Vid en skadebesiktning behövs det många gånger göras förstörande ingrepp i golv, väggar eller tak för att komma åt skadade byggnadsdelar och undersöka skadeorsaken.

  Besiktningsutlåtande från badrumsbesiktning
  Våra rapporter är tydliga och informativa med beskrivande text och bilder.

  Kvalificerade och väldokumenterade skadeutredningar

  Vi utför grundliga och kvalificerade utredningar av skador som dokumenteras med hög precision och tydlighet. Rapporten innehåller både beskrivande text och bilder för omständigheterna kring fuktskadan, så att den efterföljande försäkringsregleringen och ansvarsutredningen kan fortlöpa smidigt.

  Alltid informativa och tydliga utlåtanden

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande inklusive fotodokumentation.

  Pris från 3.900 SEK plus framkörning*

 • Fuktmätning

  Vi levererar fuktmätningar i fastigheter vid renoveringar, nyproduktioner, skador, tvister.. ja, för de flesta uppkomna situationer helt enkelt. Diplomerade inom fuktmätning, med ett stort mått av erfarenhet.

  Fukt i trä och betong är inte synligt för ögat om inte nivåerna är mycket höga. Av byggregler och anvisningar framgår att fuktnivåer i byggnadsdelar som ska kläs med tätskikt eller andra täta konstruktioner ska säkerställas. Att exempelvis applicera tätskikt på en betongyta med RF>90% medför risk för nedbrytning av limmer, med skador som följd. Kvarstående fukt i träkonstruktioner kan ge upphov till mikrobiella skador.

  Säkerställ fuktnivåer i byggnadsdelar

  Vi utför fuktmätningar i flera olika sammanhang, exempelvis efter rivning vid en badrumsrenovering eller gjutning av betongplatta, för att säkerställa fuktnivåer under angivna tröskelvärden före återbyggnad.

  Vi går alltid igenom resultatet från besiktningen på plats, besvarar frågor och slutredovisar uppdraget i ett tydligt skriftligt utlåtande.

  Pris från 2.500 SEK plus framkörning*

 • Sakkunniguppdrag vid tvist m.m.

  Kvalificerat byggtekniskt biträde vid reklamation eller tvist, exempelvis mot bostadsrättsförening, säljare av bostad, försäkringsbolag eller hantverkare.

  Vid reklamation eller tvist är det avgörande för framgång att ha ett komplett och korrekt underlag som redovisar byggnadstekniska förhållandena och andra tvistiga omständigheter. Föreligger fel eller inte, vad består de eventuella felen i, var det fel när byggnadsdelen uppfördes eller har reglerna ändrats sedan dess… det är många faktorer som ska klarläggas.

  Tvist om dolda fel i badrum
  Vi följer tvister om renoveringar, badrum och bostadsrätter hela vägen till domstol

  Sakkunniga för badrum, kök och VVS-installationer

  Vid bland annat köp- eller entreprenadrättsliga tvister biträder vi med sakkunskap inom det byggtekniska området, främst relaterat till badrum, kök och VVS-installationer. Detta består ofta i att vi upprättar sakkunnigutlåtande eller promemoria med klargörande kring byggtekniska förhållanden. För ärenden som når hela vägen till domstol åberopas vi frekvent som sakkunniga vittnen.

  Vi lägger stor vikt vid att informera, förklara och skapa förståelse kring utförande och fel.

  Har ni inte redan hittat ert juridiska ombud kan vi rekommendera flera advokatbyråer som arbetar med just entreprenad- och köprättsliga tvister.

  Pris från 2.900 SEK plus framkörning*

 • Övriga besiktningar och tjänster

  Utöver de besiktningar och tjänster som nämns här ovanför erbjuder vi en mängd ytterligare tjänster.

  Besiktningstjänster Besiktning av om- & tillbyggnader och nyproduktion av småhus, altaner, attefallshus… vi besiktigar de flesta, men inte alla typer byggnationer. Tveka inte att ställa frågan. Är det inte uppdrag för oss så kan vi kanske peka dig i rätt riktning, till någon som kan hjälpa dig.

  Projektledning och rådgivning – Vi utför fler uppdrag relaterade till badrum och kök utöver exempelvis badrumsbesiktningar. Till dig som vill minska riskerna för att något snett inför badrumsrenoveringen kan vi biträda vid upphandling, avtalsskrivning, behovsinventering, planering, projektledning m.m. Du kan anlita oss som byggnadstekniskt ombud vid byggmöten, rådfråga oss kring byggnadstekniska utföranden, etc. Tveka inte att ställa frågan om och hur vi bäst kan hjälpa dig!

*Framkörningsavgift är en startkostnad för varje platsbesök. Inom city (zon 1) är framkörningsavgiften 295 SEK, närförort (zon 2) 395 SEK, kranskommuner (zon 3) 495 SEK, övriga länet (zon 4) från 595 SEK.

Samtliga priser som anges till privatpersoner är alltid inklusive moms, motsvarande för juridiska personer är alltid exklusive moms.

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss

Aktuellt & Nyheter

Branschregler för badrum & våtrum

Samordnade branschregler 2021

Just nu pågår arbetet med att samordna branschreglerna från GVK, BKR och Säker Vatten. Ambitionen är att dessa tre branschorganisationer ska lanseras harmoniserade branschregler samtidigt i början av 2021.

Läs mer

Jag skriver nästan aldrig rekommendationer, men efter att ha jobbat med Mathias på BKS Konsulter är det min plikt att göra det. Mathias kom med rekommendationer, var proaktiv och stöttande, både med protokoll, juridik, kontakter etc. Föredömligt noggrant, förklarande och coachande jämfört med tidigare besiktningsmän.

Gustaf Rössner
Bostadsrättsägare

Efter ett dåligt stambyte drabbades föreningen av flera vattenskador. Vi valde BKS Konsulter på rekommendation för både skadebesiktning och besiktning av efterföljande badrumsrenoveringar. Från och med nu besiktigar BKS Konsulter alla renoveringar av badrum och kök i föreningen. Avlastande och tryggt för styrelsen.

Mattias Bergström
Ledamot, BRF Fredriksberg

BKS Konsulter bistår oss med olika tekniska utredningar och besiktningar av badrum och VVS-installationer i våra fastigheter. Rapporterna vi får är alltid tydliga och lättlästa och hjälper oss att fatta rätt beslut om relevanta åtgärder för underhåll. BKS Konsulter är flexibla, har hög kompetens och stort engagemang i uppdragen.

Kourous Nabavleh
Projektchef, Riksbyggen

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
 • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss