fbpx

Fuktskada

Vi utreder och besiktigar fuktrelaterade skador i boendemiljö
Jag vill bli kontaktad

Boka tid eller få en kostnadsfri offert!

  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss

Orolig över fuktskada?


Vi utför kvalitativa utredningar av fuktskador i boendemiljö med fokus på skador i badrum och kök. Befarar du en fuktskada så hjälper vi dig att få koll på läget.

Avvikande lukt, sprickor i kakel eller buktande trägolv?

Oavsett vad som väckt din oro så hjälper vi dig att utreda en eventuell fuktskada. Vi är specialister på fuktskador i boendemiljö, med lång erfarenhet av såväl fuktutredningar som skadebesiktningar. Hör av dig och berätta vad som hänt så ser vi vilken åtgärd som är bäst lämpad för din situation.

Orolig över fuktskada?

Kontakta oss

Fuktutredning vid misstanke om skada, fr 2.900 kr

Avvikande lukt, sprickor i kakelplattor eller missfärgningar i tak är de vanligaste orsakerna till att vi rycker ut på en fuktutredning, en klok första utredningsåtgärd. Syftet med fuktutredningen är att till en lägre kostnad och utan förstörande ingrep förbättra lägesbilden för att snabbt planera in rätt åtgärder. Här använder vi förutom vår gedigna kunskap även tekniska hjälpmedel för bedömning av skador, så som olika fuktinstrument och värmekameror.

Skadebesiktning för försäkringsskador, fr 3.900 kr

Vid försäkringsskador eller reklamationer behövs en fördjupad teknisk undersökning som klarlägger fuktskada, skadeorsak, omfattning och relevanta åtgärder för avhjälpande. För utredningen krävs ofta förstörande ingrepp i golv, väggar eller tak för att komma åt att undersöka skadade delar. Skadebesiktningen redovisas i en skriftlig skaderapport som kan användas i kontakten med berörda försäkringsbolag eller som underlag för reklamation.

Fuktskada

Vi hjälper dig utreda fuktskada

Byggingenjörer anslutna till SBR

Utbildade inom fuktutredning

Specialister på badrum & kök

 30 års erfarenhet

Vill du läsa mer om fuktskada?


Fuktskada i bostadsrätt

Bor du i en bostadsrätt är ansvar vid fuktskada uppdelat mellan förening och bostadsrättshavare. Du som bostadsrättshavare ansvarar normalt för skador på bostadens inredning och ytskikt, medan föreningen hanterar skador i fastighetens stomme. Det finns dock vissa undantag, och det är inte alltid tydligt vem som ska göra vad vid en fuktskada. Vi hjälper er att definiera ansvarsfördelningen och vem som gör vad mellan förening och bostadsrättshavare.

 

Fuktskada illustration
Fördelning av fuktskada inom fastigheten. Illustration: Vattenskaderapporten 2019

300 fuktskador per dag

Varje år anmäls knappt 100.000 fuktskador till försäkringsbolagen, till en kostnad på över sex miljarder kronor. Var tredje skada uppstår i kök eller badrum som är yngre än tio år. Bristfälligt utförda renoveringsarbeten är en vanlig förklaring. Det finns alltså goda skäl till att besiktiga renoveringsarbeten av både kök och badrum.

Fuktskada – risk för hälsa och egendom

Fukt på fel plats i byggnaden kan leda till svåra materiella skador såväl som besvärliga hälsoeffekter. Det är angeläget att tidigt upptäcka och avbryta en fuktskada så att det negativa konsekvenserna för byggnad och boendemiljö minimeras. Vi hjälper dig att snabbt få klarhet i vilka åtgärder som behövs.

Mögel i badrum
Fuktskada i badrum från 2017. Mögelskador kan ge astma, allergi och andra besvär.

Hör av dig för en snabb avstämning

Skicka ett meddelande och beskriv din situation så får du återkoppling om lämpliga åtgärder från oss inom kort.

Berätta vad som har hänt

Kontakta oss

Vad kommer fuktskadan att kosta?

I bostadsrätter fördelas normalt kostnaden för fuktskada mellan bostadsrättshavaren och föreningen. Återställning från tätskikt och inåt i badrum och från undergolv och inåt i kök bekostas som regel av bostadsrättshavaren. Föreningen svarar för utredning, utrivning, sanering och återuppbyggnad av fastighetens stomme.

Tidsåtgång för sanering och kostnader för fuktskador varierar kraftigt beroende på fastighetens förutsättningar och skadans omfattning. Självrisker för föreningens fastighetsförsäkring är ofta ett till två prisbasbelopp, (47.300-94.600 kr år 2020). Dessutom räknas åldersavdrag av från ersättningen. En fuktskada kan med andra ord förväntas bli en relativt kostsam upplevelse för såväl föreningen som bostadsrättshavaren.

Hur upptäcker du en fuktskada? 

Som lekman är det inte alltid lätt att upptäcka vare sig byggfel eller fuktskada. Klokt är därför att alltid låta besiktiga renoveringar av badrum, kök och tvättstugor i förebyggande syfte. Faktum är att de flesta fuktskador i badrum upptäcks först i samband med en renovering, när badrummet rivs.

Avvikande lukt

Om du känner en avvikande lukt i anslutning till kök eller badrum kan det bero på flera olika omständigheter, inte nödvändigtvis en fuktskada. Lukt från otäta avloppsanslutningar, vattenlås och ventilation är vanliga orsaker till avvikande lukt. Det kan dock vara fråga om en fuktskada, varför det bör utredas.

Fuktskada fläckar i tak
Boende kände lukt som vid fuktutredning spårades till tak i klädkammare

Klåda i ögon, trötthet eller nysningar

Fuktskada i organiska byggnadsdelar skapar grogrund för mikroorganismer (mögel) vilka i sin tur kan ge negativa hälsoeffekter. Nyser du ofta, har klåda i ögon eller huvudvärk kan det finnas anledning att söka efter fuktproblem.

Mögellukt i källare
Boende upplevde trötthet och huvudvärk, visade sig vara fuktskada i källargolv

Sprickor i golv- & väggplattor

Sprickor i golv- & väggplattor eller fogbruk i badrum är en skarp indikation på fuktpåverkan i bakomvarande byggnadsdelar. Låter det dessutom ihåligt när du knackar på plattorna är det hög tid att utreda eventuell fuktskada.

Sprickor i kakelplattor badrum
Spricka i kakelplatta som visade sig vara fuktskada i badrum från 2019

Mörka fläckar i golv eller tak

Färgförändringar eller mörkande fläckar i golv, vägg eller tak är inte sällan förknippad med fuktskador. Fuktlämningar i eller bakom diskbänkskåp eller vid andra vattenanslutna apparater kan också skvallra om en fuktskada.

Mörka fuktfläckar i parkett
Mörknande golv utanför badrum var fuktskada från badrum från 2015

Behöver du hjälp med fuktskada

Kontakta oss

Vanliga orsaker till fuktskador

Golvbrunnar 

Felaktiga golvbrunnsinstallationer och tätskiktsanslutningar är en av de vanligaste orsakerna till fuktskador. Skadan upptäcks ofta av att golvplattor och fogbruk kring golvbrunnen spricker eller släpper från underlaget.

Mörk marmor i badrum
Försänkt golvbrunn med felaktig tätskiktsanslutning i badrum från 2018

Läckage från ledningar och vitvaror

Små läckage från dolt förlagda spill- eller tappvattenledningar kan vara svåra att upptäcka. Brister i läckageskydd (vattentäta underlag i bänkskåp, under kyl/frys etc.) kan över tid leda till omfattande fuktskador.

Fuktskada kök
Läckage från frys gav fuktskada i golv

Läckage genom tätskikt i badrum

Bristfälligt monterade tätskikt i badrum leder snabbt till skador, men är svåra att upptäcka. Faktum är att läckage genom tätskikt förekommer även när arbetet görs rätt. Länsförsäkringar har under flera år låtit utföra omfattande tester av marknadens olika tätskiktsleverantörer. Den senaste, utförd 2019, visade att endast 6 av 19 (!) testade tätskikt höll tätt, trots att monteringen skett under strikt kontrollerade former.

Vattenskada i badrum
Fuktskada efter felmonterat tätskikt i badrum från 2018

 

Vi hjälper dig att utreda fuktskadan

Misstänker du en fuktskada är det klokt att utreda den, ju tidigare desto bättre. Hör av dig till oss så hittar vi en passande åtgärd för din situation. Ring 08 400 200 70 eller skicka dina uppgifter via kontaktformuläret så hör vi av oss.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss

Aktuellt & Nyheter

BRF besiktning

Förlorade bostadsrätt efter besiktning

Tingsrätten och senare hovrätten beslutade att en bostadsrättshavare genast skulle flytta från lägenheten, efter att medlemmen nekat tillträde till en så kallad OVK-besiktning.

Läs mer

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss