fbpx

Förbesiktning – undvik kostsamma fel!

Förbesiktning stambyte

Förbesiktning ger minskade kostnader åt både beställare och entreprenör

Det primära syftet med förbesiktning är att tidigt upptäcka brister i utförandet, så att justeringar kan göras i rätt tid. Vid stambyten, köks- eller badrumsrenoveringar kan fel som upptäcks vid en slutbesiktning bli oerhört kostsamma att avhjälpa. Eller för den delen om fel upptäcks först vid en fuktskada, med den konsekvens att försäkringsersättning för skadan uteblir.

Inbyggda installationer särskilt prioriterade

Installationer för exempelvis vatten, värme, el och avlopp har långa beräknade livslängder – om de utförs på rätt sätt. Dock är vanligt förekommande att fel upptäcks endera vid en slutbesiktning eller en tid efter att entreprenaden tagits i bruk. Kostnader för avhjälpande kan då omfattande, i vissa fall långt högre än vad arbetet i sig självt kostat.

Högsta Domstolen: Använd förbesiktning för undvikande av fel

För ett par år sedan avgjordes ett intressant mål efter många års tvist av Högsta Domstolen (De ingjutna rören, NJA 2018 s. 653). Tvisten handlade om rörinstallationer i en flerbostadsfastighet som godkänts vid slutbesiktning, som flera år senare konstaterats vara behäftade med fel. Att avhjälpa felen kostade åtskilliga miljoner, faktiskt långt mer än vad entreprenadsumman ursprungligen uppgått till. Högsta Domstolen konstaterade att felen hade kunnat förebyggas med hjälp av förbesiktning, att fullt ansvar för avhjälpande  och dess kostnader därför åvilade entreprenören.

Vanligt med fel vid stambyten

Vi är specialiserade på besiktning av stambyten och rekommenderar alltid så kallad produktionsbaserad besiktning, vilket i ABT 06 kap 7 § 1 benämns förbesiktning. Undantagslöst uppmärksammar vi fel vid dessa besiktningar, som senare kan ställa till med både skador och merkostnader. Vi kan också bidra med råd och upplysningar vid förbesiktning som ger möjligheter för parterna att förbättra kvalitén eller utförandet i olika omfattning.

Bilden nedan visar ett exempel vid stambyte där det vid förbesiktning bland annat uppmärksammades brister i temperaturhållning (teknisk isolering), infästning av rörsystem, brandskydd och ljudreducerade installationer.

Förbesiktning stambyte före
Rörinstallationer behäftade med fel uppmärksammade vid förbesiktning

 

Kostnadseffektivt att åtgärda fel i rätt tid

När fel uppmärksammas i rätt tid blir avhjälpandekostnader ofta relativt små. Om vi stannar kvar vid nyss nämnda exempel så räckte det med några dagars extra arbete för att komplettera installationerna till en avtalsenlig nivå. Hade där inte skett någon förbesiktning å andra sidan, och felen istället uppdagats vid slutbesiktning skulle ett avhjälpande ha inneburit oerhört omfattande åtgärder med flera veckors extra arbete.

Förbesiktning – fördelaktigt för alla parter

Genom att läsa detta inlägg kan det enkelt förstås att förbesiktningar kan ge stora tids- och kostnadsbesparingar för parterna. Det är alltså lika fördelaktigt för både entreprenören och beställaren att tidigt besiktiga utförandet. Vare sig det är fråga om ett stambyte, en tillbyggnad eller badrumsrenovering. Ja, kort sagt för de flesta typer av byggprojekt!

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss

Vad tycker våra kunder?

Jag skriver nästan aldrig rekommendationer, men efter att ha jobbat med Mathias på BKS Konsulter är det min plikt att göra det. Mathias kom med rekommendationer, var proaktiv och stöttande, både med protokoll, juridik, kontakter etc. Föredömligt noggrant, förklarande och coachande jämfört med tidigare besiktningsmän.

Gustaf Rössner
Bostadsrättsägare

Efter ett dåligt stambyte drabbades föreningen av flera vattenskador. Vi valde BKS Konsulter på rekommendation för både skadebesiktning och besiktning av efterföljande badrumsrenoveringar. Från och med nu besiktigar BKS Konsulter alla renoveringar av badrum och kök i föreningen. Avlastande och tryggt för styrelsen.

Mattias Bergström
Ledamot, BRF Fredriksberg

BKS Konsulter bistår oss med olika tekniska utredningar och besiktningar av badrum och VVS-installationer i våra fastigheter. Rapporterna vi får är alltid tydliga och lättlästa och hjälper oss att fatta rätt beslut om relevanta åtgärder för underhåll. BKS Konsulter är flexibla, har hög kompetens och stort engagemang i uppdragen.

Kourous Nabavleh
Projektchef, Riksbyggen

Senaste från BKS Konsulter

Aktuellt & Nyheter

Tätskikt i badrum

Funktionsprovning av tätskikt i badrum

Sveriges forskningsinstitut (RISE) har de senaste 12 åren utfört funktionsprovning av marknadens vanligast förekommande tätskikt i badrum. Resultatet från 2022 års test är något bättre än tidigare år, trots att hela 10 av 19 tätskikt inte klarade att hålla tätt.

Läs mer

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss