fbpx

Boverkets rapport om fel & brister

 

Boverket har i en färsk rapport kartlagt byggfel, skador och kvalitetsbrister vid nybyggnationer och renoveringar. Syftet med rapporten är att ge en saklig beskrivning av de fel, brister och skador som finns inom byggsektorn, och dess ekonomiska konsekvenser.

Problem med vatten och fukt är vanligast!

Problem med vatten och fukt dominerar problembilden, där läckage från vattenledningar är vanligt förekommande. Skador i kök har på senare år kommit ikapp våtrummen, och idag är skadestatistiken relativt jämnt fördelad mellan dessa utrymmen.  Tidsbrist och bristande kompetens anges som de främsta orsakerna till byggfel och skador.

966 fel i 979 besiktigade våtrum

I rapporten lyfts bland annat bristfälliga våtrum som ett omfattande problem. Av 979 besiktigade hus noterades 966 stycken fel i våtrum som bedömts utgöra risk för skada. Golvbrunnar, tätskikt, golvlutning och rörgenomföringar är de vanligaste felen. Kostnaderna för försäkringsreglerade fuktskador överskrider årligen fem miljarder kronor.

Anlita alltid en besiktningsman för badrum, kök och VVS-installationer!

Genom att anlita en certifierad och kunnig besiktningsman kan fel upptäckas och korrigeras innan dess att skador uppstår. Besiktningen är den viktigaste delen i beställarens leveranskontroll, och en viktig del i kvalitetssäkringen av arbetet. Det må upplevas som en tråkig kostnad, men kan spara mycket pengar, huvudvärk och besvär åt såväl beställare som entreprenör.

 

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss

Vad tycker våra kunder?

Jag skriver nästan aldrig rekommendationer, men efter att ha jobbat med Mathias på BKS Konsulter är det min plikt att göra det. Mathias kom med rekommendationer, var proaktiv och stöttande, både med protokoll, juridik, kontakter etc. Föredömligt noggrant, förklarande och coachande jämfört med tidigare besiktningsmän.

Gustaf Rössner
Bostadsrättsägare

Efter ett dåligt stambyte drabbades föreningen av flera vattenskador. Vi valde BKS Konsulter på rekommendation för både skadebesiktning och besiktning av efterföljande badrumsrenoveringar. Från och med nu besiktigar BKS Konsulter alla renoveringar av badrum och kök i föreningen. Avlastande och tryggt för styrelsen.

Mattias Bergström
Ledamot, BRF Fredriksberg

BKS Konsulter bistår oss med olika tekniska utredningar och besiktningar av badrum och VVS-installationer i våra fastigheter. Rapporterna vi får är alltid tydliga och lättlästa och hjälper oss att fatta rätt beslut om relevanta åtgärder för underhåll. BKS Konsulter är flexibla, har hög kompetens och stort engagemang i uppdragen.

Kourous Nabavleh
Projektchef, Riksbyggen

Senaste från BKS Konsulter

Aktuellt & Nyheter

Tätskikt i badrum

Funktionsprovning av tätskikt i badrum

Sveriges forskningsinstitut (RISE) har de senaste 12 åren utfört funktionsprovning av marknadens vanligast förekommande tätskikt i badrum. Resultatet från 2022 års test är något bättre än tidigare år, trots att hela 10 av 19 tätskikt inte klarade att hålla tätt.

Läs mer

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss