fbpx

Golvvärme, bostadsrättsföreningens ansvar

golvvärme föreningens ansvar

Vem ansvarar för golvvärmen?


Ansvar för reparationer och underhåll av bostadsrätter delas mellan föreningen och bostadsrättshavare. Var gränsen går mellan medlemmens och föreningens ansvar är ofta föremål för diskussion, och leder inte sällan till tvist.

Viktigt med tydliga stadgar

Bostadsrättslagen sätter ramarna för fördelningen av ansvar mellan medlem och förening, så som att medlemmen på egen bekostnad står för bostadens inre underhåll. Vad som räknas till “bostadens inre underhåll” är dock avhängigt hur stadgarna är formulerade. Vi får ofta frågor om vem som ska bekosta golvbrunnar, avloppsledningar och golvvärme vid badrumsrenoveringar i bostadsrätter.

Högsta domstolen prövade ansvar för golvvärme

En tvist mellan medlem och bostadsrättsförening om åtgärder för en trasig golvvärmeinstallation tog sig hela vägen till Högsta domstolen. Kostnaderna för att åtgärda golvvärmen blev höga, eftersom det krävdes att hela badrummet renoverades för reparationen.

Av föreningens stadgar framgick att medlemmen ansvarar för bostadsrättens golv. Dock fanns det ingen mer exakt beskrivning än så, varför Högsta domstolen ansåg att golvvärmen låg utanför gränsen för det inre underhållet. Domstolens bedömning är att underhåll av golv endast omfattar ytskikt, om det inte närmre specificerats.

“Rättsfallet illustrerar vikten av att bostadsrättsföreningarnas stadgar utformas på ett så tydligt sätt som möjligt. Med tydliga stadgar kan man undvika diskussioner om vem som ska stå för underhåll och reparationer av olika delar i lägenheten” kommenterar Svante Johansson, domare i Högsta domstolen.

Se över stadgar och ordningsregler

Vi hjälper föreningar att se över stadgar, ordningsregler och rutiner för när medlemmar ska renovera. Sitter du i styrelsen för en bostadsrättsförening, hör av dig så berättar vi mer hur ni kan få hjälp från oss.

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss

Vad tycker våra kunder?

Jag skriver nästan aldrig rekommendationer, men efter att ha jobbat med Mathias på BKS Konsulter är det min plikt att göra det. Mathias kom med rekommendationer, var proaktiv och stöttande, både med protokoll, juridik, kontakter etc. Föredömligt noggrant, förklarande och coachande jämfört med tidigare besiktningsmän.

Gustaf Rössner
Bostadsrättsägare

Efter ett dåligt stambyte drabbades föreningen av flera vattenskador. Vi valde BKS Konsulter på rekommendation för både skadebesiktning och besiktning av efterföljande badrumsrenoveringar. Från och med nu besiktigar BKS Konsulter alla renoveringar av badrum och kök i föreningen. Avlastande och tryggt för styrelsen.

Mattias Bergström
Ledamot, BRF Fredriksberg

BKS Konsulter bistår oss med olika tekniska utredningar och besiktningar av badrum och VVS-installationer i våra fastigheter. Rapporterna vi får är alltid tydliga och lättlästa och hjälper oss att fatta rätt beslut om relevanta åtgärder för underhåll. BKS Konsulter är flexibla, har hög kompetens och stort engagemang i uppdragen.

Kourous Nabavleh
Projektchef, Riksbyggen

Senaste från BKS Konsulter

Aktuellt & Nyheter

Tätskikt i badrum

Funktionsprovning av tätskikt i badrum

Sveriges forskningsinstitut (RISE) har de senaste 12 åren utfört funktionsprovning av marknadens vanligast förekommande tätskikt i badrum. Resultatet från 2022 års test är något bättre än tidigare år, trots att hela 10 av 19 tätskikt inte klarade att hålla tätt.

Läs mer

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss