fbpx

Varför en besiktning?

Nyttig information om besiktning av bla. badrum & kök.
Jag vill bli kontaktad

Boka tid eller få en kostnadsfri offert!

  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss

Besiktning är beställarens trygghet


Besiktning vid exempelvis renovering, tillbyggnad eller köp av bostadsrätt är den viktigaste delen av leveranskontrollen, en kvalitetssäkring av din investering helt enkelt. Standardavtalen AB 04, ABT 06, ABS -18 och Hantverkarformulär -17 förutsätter att besiktning sker före överlämnande av entreprenaden, som trygghet åt beställaren.

Anlita alltid en certifierad besiktningsman

Vem som helst kan titulera sig besiktningsman. Därför är det viktigt att anlita en SBR-ansluten och RISE-certifierad besiktningsman. Certifieringen innebär att ett utomstående certifieringsorgan har validerat besiktningsmannens erfarenhet och kunskap. Certifieringen följs upp varje år och ställer dessutom krav på fortbildning. Utöver byggnadsteknisk kompetens ska besiktningsmannen även besitta goda juridiska kunskaper inom bland annat entreprenad- och konsumenträtt.

certifierad besiktningsman

Tråkiga konsekvenser när fel förbises

Att arbetet färdigställs med hög kvalité är en naturlig förväntan, men inte alltid en verklighet. Brister i köks- och badrumsrenovering som inte uppmärksammas blir ekonomiskt betungande i efterhand. Vid en försäljning av bostaden kan fel som upptäcks reklameras inom två år av köparen (tio år för hus). Fel i kök och badrum ger ökad risk för fuktskador, vilka inte omfattas av fullt försäkringsskydd. Bostadsrättshavare kan dessutom bli ersättningsskyldig för skador gentemot föreningen om badrummet eller köket inte är fackmässigt utfört. Besiktning är kort och gott ditt effektivaste redskap att använda mot huvudvärk och besvär.

966 fel i 979 besiktigade badrum

Mängden byggfel och skador i samband med nybyggnationer och renoveringsarbeten är oerhört omfattande. Enligt Boverket kostar byggfusket årligen 83-111 miljarder kronor. På uppdrag av regeringen har Boverket utrett omfattningen av fel och kvalitetsbrister vid byggnationer. Rapporten beskriver bland annat att det i 979 besiktigade fastigheter noterades hela 966 fel i badrum. Resultatet visar entydigt värdet av besiktning vid renovering.

Rapporter om besiktning

Rapport efter rapport – missa inte besiktningen

Konsumentverket, Boverket, Vattenskadecentrum.. rapport efter rapport pekar ut besiktning som en avgörande del i kvalitetssäkring och förebyggande av skador. Trots detta genomförs de flesta renoveringarna och merparten av bostadsrättsöverlåtelser helt utan besiktning.

Fel i bostadsrätt kan kosta skjortan

En besiktning vid köp av bostadsrätt borde vara lika självklar som för husköpet. Bostadsrätter säljs i befintligt skick, fel som upptäcks i efterhand kan kosta skjortan. Med en bostadsrättsbesiktning får köparen koll på vad som faktiskt ingår i affären. Köprättsliga tvister relaterade till bostadsrätter är vanligt förekommande, de flesta hade undvikits om en besiktningen skett redan inför överlåtelsen.

Varför besiktning
Den här felmonterade golvbrunnen kostade säljaren till en bostadsrätt i Vasastan 488.388 kronor efter en dom i hovrätten, drygt tio år efter badrumsrenoveringen. Läs mer…

Behöriga hantverkare är ingen garant

Att entreprenören som utför exempelvis badrumsrenoveringen är behörig är inte någon garant för att arbetet utförs felfritt. Tvärt om är tyvärr fel och fusk mycket vanligt förkommande även bland behöriga entreprenörer, inte minst där konsumenter eller bostadsrättsföreningar är beställare.

Besiktning av badrum eller kök är ett enkelt sätt att reducera riskerna för senare besvär. Ansvar hamnar på rätt part vid rätt tid när fel uppmärksammas och åtgärdas redan under renoveringen.

Besiktning enligt AB 04 & ABT 06


Bostadsrättsföreningar och andra juridiska beställare ska alltid upphandla arbeten med standardavtalen AB 04 & ABT 06 vid beställning av badrumsrenovering, stambyte eller andra arbeten i fastigheten. Standardavtalen reglerar bland annat besiktning, betalning, ansvars- och preskriptionstider.

Juridiska beställare är väsentligt sämre skyddade än privatpersoner, givet att konsumentlagstiftningen inte är tillämplig. Därmed är entreprenadkontraktet och besiktning kritiska komponenter för att säkerställa arbetet.

Besiktning av badrum, stambyte och andra arbeten reducerar risker för fel som leder till skador på fastigheten. Skador som för övrigt inte omfattas av fullt försäkringsskydd när utförandet är bristfälligt.

Kom ihåg garantibesiktningen

Standardavtalen AB 04 & ABT 06 föreskriver en tioårig ansvarstid som inleds med garantitid på två till fem år. Fel som framträder under garantitiden är entreprenören ansvarig för, om inte denne kan visa på motsatsen. Efter garantitiden är det istället beställaren som ska visa att entreprenören är ansvarig, vilket i många fall kan vara svårt. Fel efter garantitiden ska dessutom vara väsentliga och vållade genom entreprenörens vårdslöshet.

För kommersiella entreprenader gäller andra bestämmelser för felansvar och preskriptionstider. Enkelt uttryckt betyder det att fel måste upptäckas och reklameras i rätt tid för att göras gällande mot entreprenören. Därför är det viktigt att besiktning sker vid rätt tillfällen. Garantitidens utgång är därför en viktig portal för beställaren.

Besiktning av stambyte

Ett stambyte inkluderar normalt även renovering av kök och badrum, vilket påverkar den enskilda medlemmens bostad. Stambyte med brister i kök och badrum ger, utöver inskränkningar i försäkringsskyddet, en negativ inverkan på lägenheternas värde vid försäljning.

Besiktning av stambyte och badrum är angeläget för att skydda både föreningens och medlemmens ekonomiska intressen. Genom fortlöpande besiktning (förbesiktningar) under arbetets gång lyfts kvalitén för hela entreprenaden, till fördel för både slutbesiktningen och senare garantibesiktning.

Vi är specialister för besiktning av badrum, kök och stambyten i Stockholm

Anlita BKS Konsulter för besiktning av badrum, kök och stambyte. Vi är certifierade, branschutbildade, ansvarförsäkrade och har lång erfarenhet av besiktning och projektledning.

Vad tycker våra kunder?

Jag skriver nästan aldrig rekommendationer, men efter att ha jobbat med Mathias på BKS Konsulter är det min plikt att göra det. Mathias kom med rekommendationer, var proaktiv och stöttande, både med protokoll, juridik, kontakter etc. Föredömligt noggrant, förklarande och coachande jämfört med tidigare besiktningsmän.

Gustaf Rössner
Bostadsrättsägare

Efter ett dåligt stambyte drabbades föreningen av flera vattenskador. Vi valde BKS Konsulter på rekommendation för både skadebesiktning och besiktning av efterföljande badrumsrenoveringar. Från och med nu besiktigar BKS Konsulter alla renoveringar av badrum och kök i föreningen. Avlastande och tryggt för styrelsen.

Mattias Bergström
Ledamot, BRF Fredriksberg

BKS Konsulter bistår oss med olika tekniska utredningar och besiktningar av badrum och VVS-installationer i våra fastigheter. Rapporterna vi får är alltid tydliga och lättlästa och hjälper oss att fatta rätt beslut om relevanta åtgärder för underhåll. BKS Konsulter är flexibla, har hög kompetens och stort engagemang i uppdragen.

Kourous Nabavleh
Projektchef, Riksbyggen

Senaste från BKS Konsulter

Aktuellt & Nyheter

BRF besiktning

Förlorade bostadsrätt efter besiktning

Tingsrätten och senare hovrätten beslutade att en bostadsrättshavare genast skulle flytta från lägenheten, efter att medlemmen nekat tillträde till en så kallad OVK-besiktning.

Läs mer

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss