fbpx

Hur ska en avvikelse hanteras under renoveringen?

Avvikelser från branschregler förekommer vid både nyproduktion och renovering av till exempel kök och badrum. I den goda majoriteten av de fall där avvikelser förekommer brister dessvärre hanteringen av desamma.

Avråda och upplysa

Om den som beställer ett arbete är privatperson är bestämmelser i 6 § konsumenttjänstlagen (1985:716) tillämpbara. Avsteg från branschregler eller fackmässighet är typiskt sett något som ska föregås av en avrådan. Om en privatperson trots avrådan önskar beställa tjänsten får entreprenören utföra den, dock först efter att en överenskommelse har dokumenteras. Utöver detta ska entreprenören även upplysa om arbeten som lämpligen bör utföras, men som av endera skäl inte omfattas av det nu avtalade arbetet.

Informera och samråda

Det är ett rimligt antagande att privatpersoner som anlitar hantverkare har begränsade egna byggtekniska kunskaper. Viktigt är därför att hantverkaren håller beställaren informerad och samråder i den utsträcknig som behövs. Såväl om arbetet i allmänhet, som om avvikelser i synnerhet. Vid avvikelser ska beställaren få information om bland annat vilka konsekvenser som avvikelser kan medföra. Så som risker för skador, inskränkningar i försäkringsskydd, påpekande vid besiktning, att bostadsrättsföreningen kan ha synpunkter på avvikelser m.m. När beställaren är informerad kan parterna samråda om hur arbetet ska framskrida.

Avvikelse från branschregler 2
Varför är installationen av tvättställsblandaren en avvikelse, och hur ska hantverkaren och beställaren hantera detta?

Avvikelser ska alltid dokumenteras

Om en privatperson trots lämnad information och avrådan ändå beställer det avvikande arbetet så ska avrådan, överenskommelse och upplysningar som lämnats dokumenteras före dess att arbetet utförs. Först då övergår ansvaret för det avvikande arbetet till beställaren. Detta medför samtidigt att förhållandet inte längre utgör ett kontraktsmässigt fel i entreprenaden. För det fall att hanteringen av en avvikelse inte skett så som beskrivs är det istället som regel ett fel för vilket entreprenören är ansvarig. Bevisbördan för överenskommelser om avvikelser åvilar entreprenören.

Behöriga eller auktoriserade företag (av exempelvis Byggkeramikrådet eller Säker Vatten) har tillgång till dokumentmallar särskild avsedda för detta. Utöver dessa dokumentmallar ska dessutom avvikelser noteras i de kvalitetsdokument och intyg som upprättas. Att avvikelser redovisas i intyg kan vara avgörande vid försäljning av bostaden, och därvid uppkomna köprättsliga reklamationer.

Gäller både behöriga och andra entreprenörer

Hanteringen av avvikelser regleras i såväl konsumenttjänstlagen som genom branschregler. Krav på information, avrådan och dokumentation gäller alltså även för hantverkare som inte är behöriga eller auktoriserade, där beställaren är en privatperson.

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss