fbpx

Entreprenören pratar om avvikelser, vad innebär det?

Avvikelser från branschregler ger upphov till många frågor och är ett område där det är lätt att gå vilse för både hantverkare och beställare.

Det kan vid både nyproduktion och renovering uppstå situationer där generella regler för byggande inte kan tillämpas i sin helhet. Då kan istället krävas speciallösningar utifrån förutsättningar i det enskilda fallet. Ergo, ett utförande som inte överensstämmer med regler.

Konsekvenser av avvikelser från branschregler

En byggnadsdel, installation eller visst utförande som inte uppfyller bygg- eller branschregler benämns vanligtvis som avvikelser. En avvikelse vid till exempel en köks- eller badrumsrenovering kan få betydelse vid en fuktskada, försäljning eller besiktning. Vid en skada kan försäkringsersättningen reduceras eller helt utebli, vid försäljning kan felet påverka värdet av bostaden eller tas upp som reklamation i efterhand om det inte tydligt deklarerats vid försäljningen.

Ansvar gentemot bostadsrättsföreningen

Om ett avvikande arbete utförs i flerbostadshus (bostadsrättsförening) kan det även få konsekvenser för bostadsrättshavaren, om föreningen i efterhand ifrågasätter utförandet. Klokt är därför att på förhand stämma av avvikelser även med bostadsrättsföreningen.

Avvikelser från branschregler
Här har entreprenör och beställare överenskommit att placera läckageindikering i plats för dusch och bad.

Avvikelser ska hanteras enligt visst förfarande

Branschregler innehåller bland annat anvisningar om hur avvikelser ska hanteras, med särregler där beställaren är en privatperson. Det är viktigt för såväl entreprenören som beställaren att förfaringssättet kring en avvikelse sker på rätt sätt, så att betydelsen av dessa inte kommer som en kylig överraskning i efterhand.

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss