fbpx

Åtgärda fel golvlutning i badrum genom nytt lager klinker, vad gäller?

Fel golvlutning i badrum är den enskilt vanligaste anmärkningen vid besiktning av badrumsrenoveringar. Följaktligen är en vanlig frågeställning som uppstår hur just fel golvlutning i badrum kan, bör eller för den delen får åtgärdas.

Det finns i allt väsentligt två vedertagna metoder för avhjälpande av fel golvlutning på ytskiktet. Det ska påpekas att även undergolvet, på vilket tätskiktet är monterat, omfattas av samma krav på lutning som ytskiktet. Svaret i detta inlägg förutsätter att undergolvets lutning, det vill säga tätskiktets lutning är felfritt.

Åtgärda fel golvlutning i badrum
Fel golvlutning i badrum är den enskilt vanligaste anmärkningen vid besiktning

Demontera och återmontera golvplattor med rätt lutning

Hela eller delar av golvytan kan i vissa fall demonteras genom att enstaka eller flertalet plattor kort och gott bryts loss. För detta tillvägagångssätt tillkommer frågor om förutsättningar för delreparationer som du kan läsa mer om här. Därefter läggs nya golvplattor tillbaka, men nu med rätt lutning. Förhoppningsvis.

Att åtgärda fel golvlutning i badrum på detta sätt bör betraktas som riskfyllt, då skador på tätskikt ofta uppstår. Det kan inte nog understrykas med vilken finess och aktsamhet detta ska utföras. Generellt är det en klok idé att låta en oberoende besiktningsman kontrollera tätskiktet efter friläggning, före dess att plattsättningen påbörjas.

Nytt lager klinker på befintligt golv med rätt lutning

Liksom nämndes inledningsvis förutsätts att undergolvets lutning är felfritt. Att åtgärda fel golvlutning i badrum genom att lägga ett nytt lager plattor ovanpå befintligt golv medför ingen risk för skador på tätskikt. Här ska dock beaktas att golvnivån höjs med omkring 15 mm eller mer, vilket kan påverka andra installationer i badrummet. Inte sällan behöver exempelvis duschdörrar justeras i höjdled. Därutöver behöver som regel tätskiktets uppvik mot karm och tröskel samt golvbrunnens slukrist justeras. Förutsättningar i övrigt för läggning av klinker på klinker kan du läsa mer om här.

Det råder en väletablerad missuppfattning om att de båda beskrivna alternativen är otillåtna, eller vart fall utgör avvikelser i förhållande till branschregler för våtrum. Så är alltså inte fallet. Men, med detta sagt är det under alla omständigheter fråga om förhållandevis besvärliga åtgärder som ska utföras först efter att förutsättningarna och alternativen nogsamt genomgåtts.

Vilken metod är då bäst?

Vilket alternativ som är bäst avgörs allena av förutsättningarna i det enskilda fallet. Vid små fel i golvlutning, fördelat på en eller några få golvplattor, kan demontering och återmontering vara att föredra. Det finns dock flera begränsningsfaktorer att ta hänsyn till, inte minst att justering av enstaka plattor ofta leder till att felet förskjuts till intilliggande plattor. Ja, vid det här laget är tydligt att några enkla lösningar på fel i golvlutning sällan finns att tillgå…

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss