fbpx

Vems ansvar vid fuktskada i bostadsrätt, föreningen eller medlemmen?

Föreningen är ansvarig för att hålla fastigheten, lokaler och lägenheter i gott skick, med begränsning av det ansvar som åvilar medlemmen enligt kapitel 7 § 12 i Bostadsrättslagen (1991:614). En fuktskada är ofta belägen helt eller delvis i byggnadsdelar tillhörande föreningen, så som bjälklag, schakt, trossbottnar och väggar. Som regel är det därför föreningen som ansvarar för utredning, utrivning, uttorkning och återställande av stommen vid fuktskada i bostadsrätt.

Uppdelat ansvar vid fuktskada i bostadsrätt

Underhållsansvaret är uppdelat mellan medlem och bostadsrättsförening. Den som har ansvar för underhållet av en viss byggnadsdel är även ansvarig för dess återställandekostnad. Som vanligt finns det undantag. Ett exempel är om en vattenskada i badrum uppstår på grund av läckage från tappvattenledning. Då kan föreningen ansvara även för återställande inom medlemmens ansvarsområde.

Ansvar fuktskada bostadsrätt
Fuktskada i badrum som renoverats bristfälligt blott fem år tidigare.

Vem anlitar besiktningsmannen?

Ansvar för utredning av fuktskada i bostadsrätt åvilar som sagt föreningen i de flesta fall. I praktiken är det dock ofta medlemmen som tar initiativ till fuktutredning. Prata med din styrelse och kom överens om hur ni ska gå tillväga.

Vem anlitar entreprenör för utrivning och skadesanering?

Med risk för att vara tjatig är det föreningen som normalt har ansvar för utrivning och uttorkning av fuktskada i bostadsrätt. Även här är det dock vanligt att medlemmen anlitar en entreprenör som river och torkar skadan. Föreningen är förhindrad, genom bostadsrättslagen, att skjuta över ansvar på medlemmen. Givet ansvarsfördelningen bör det därför finnas en överenskommelse mellan föreningen och medlemmen om fördelning av kostnader.

Kontakta oss så berättar vi mer om fuktutredning och skadebesiktning

Vi hjälper både privatpersoner och bostadsrättsföreningar med besiktning av fuktskador. Hör av dig så berättar vi mer..

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss