fbpx

Vem ska bekosta besiktningen, föreningen eller medlemmen?

Innan vi ger oss in på vem som ska bekosta besiktningen vid exempelvis en badrumsrenovering ger vi lite bakgrundsfakta. Tre av fyra badrumsrenoveringar blir underkända vid slutbesiktning. Samma dystra statistik gäller slutbesiktning av köksrenovering.

Statistik från försäkringsreglerade fuktskador som årligen sammanställs av Vattenskadecentrum visar att nyrenoverade kök och badrum står för en betydande andel skador. Kostnaderna för fuktskador uppgår årligen till över 6 miljarder kronor.

Av ingressen kan lätt förstås att besiktning av badrum och kök är motiverade i skadeförebyggande syfte.

Fuktskador i bostadsrättsföreningar

När fuktskada uppstår i en bostadsrättsförening är det föreningen som ansvarar för utredning, utrivning, uttorkning och återställande av stomme. För vissa typer av skador är föreningen ansvarig för hela återställandet, exempelvis vid läckage från trycksatta vattenledningar.

Föreningen är ansvarig även för de fall då skador uppstår efter medlemmars renovering av badrum och kök. Vid renoveringar som utförs bristfälligt, och av den anledningen orsakar skador, kan föreningen i vissa fall kräva att medlemmen står för skadans kostnader.

Vem bekostar besiktningen
Vem som bekostar besiktningen varierar, men oftast är det bostadsrättshavaren

Besiktning minskar risken för skador

Oavsett vems fel, eller vem som får bekosta en fuktskada är det givetvis alltid bäst att förebygga skadan. Det gynnar likväl den enskilda medlemmen, föreningen och inte minst övriga medlemmar i föreningen. En oberoende och sakkunnig granskning av renoveringar genom besiktning är den i särklass effektivaste skadeförebyggande åtgärden.

Vem ska bekosta besiktningen?

Det blir allt vanligare att föreningar villkorar besiktning när en medlem ansöker om att få renovera sitt badrum. Det vanligaste är alltså att medlemmen bekostar besiktningen. Vi rekommenderar dock alltid att föreningen ska bekosta besiktningen, som då även får möjlighet att välja en och samma besiktningsman till alla besiktningar. Bland flera fördelar kan lyftas fram att bedömningarna blir likriktade, utlåtandet lättare för föreningen att tillgodogöra sig och diskussioner om kostnader för besiktning uteblir.

En förebyggd skada finansierar alla besiktningar

Om besiktningarna som utförs förebygger endast en fuktskada är kostnaden för föreningens alla besiktningar finansierade. Självrisk och åldersavdrag vid fuktskador uppgår ofta till 100.000 kr eller mer. Därutöver kan beaktas det besvär som skador vållar både styrelse och övriga medlemmar.

 

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss