fbpx

Varför besiktning av VVS vid renovering av badrum och kök?

Svaret på frågan, varför besiktning av VVS är en klok idé, kan i princip ges uteslutande baserat på skadestatistik. Drygt 54% av alla försäkringsreglerade fuktskador orsakas av läckage från rör- och ledningssystem. 35% av alla skador uppstår i kök, 38% i badrum, tvättstuga eller WC-rum. Allt detta enligt vattenskaderapporten 2020 som årligen sammanställs och publiceras av Vattenskadecentrum.

Vanliga fel vid besiktning av VVS

Fel i lutning, förläggning, utformning och fixering av avloppsledningar är vanligt förekommande på avloppssidan. Fel placeringar, toleransmått, produktkompabilitet och provningar är motsvarande vanliga fel som förekommer i tappvattenapplikationer.

Varför besiktning av VVS
Varför besiktning av VVS? Det här badrummet var tvunget att rivas ut fyra år efter renoveringen på grund av svåra fel i VVS.

Auktoriserade VVS-företag

Målsättningen från branschorganisationen Säker Vatten är lika lysande som hedersvärd. Ett auktoriserat företag ska utföra fackmässiga VVS-installationer. Penseldrag från verkligheten porträtterar dock en annan bild, där även auktoriserade VVS-företag utför bristfälliga installationer i både kök och badrum.

Extra angeläget för bostadsrättsföreningar

Huvudregeln är som bekant att bostadsrättshavaren står för återställande av de inre delarna i bostaden vid fuktskador. Med andra ord är kakel, klinker, inredning och sakvaror kostnader som i normalfallet belastar bostadsrättshavaren. Men, det finns en undantagsbestämmelse i bostadsrättslagen 7 kapitel 12 § 3 stycke som vid vattenledningsskada kan skjuta över samtliga kostnader på föreningen. Med andra ord är det, precis som rubriken säger, extra angeläget för bostadsrättsföreningar att kvalitetssäkra VVS. Oavsett badrum, kök eller var månne de är placerade.

Så, varför besiktning av VVS vid köks- eller badrumsrenovering?

Stora delar av VVS-installationerna byggs in i golv och väggar. Det betyder dels att fel är svåra att upptäcka i efterhand, även att kostnader blir stora när väl felen uppdagas. En besiktning av VVS vid rätt tillfälle, före dess att golv och väggar stängs, är ett kostnadseffektivt sätt att undvika senare huvudvärk och besvär.

Dessutom till en i sammanhanget blygsam kostnad, fr 2.900 kronor. Kort och gott en mycket prisvärd kvalitetssäkring!

 

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss