fbpx

Varför besiktning av tätskikt vid badrumsrenovering?

Att tätskikt i badrum har en viktig funktion behöver vi sannolikt inte argumentera vidare för. Varför det är nödvändigt med besiktning av tätskikt är å andra sidan en återkommande fråga. Ofta tillägger frågeställaren att hantverkaren är behörig och lämnar ett kvalitetsdokument när arbetet är klart.

Fel i 95% av besiktigade tätskikt

Nej, du läste helt rätt. I 95% av alla besiktningar vi gör av tätskikt noteras fel i utförandet. Förvisso är det ibland bara enstaka fel, eller enklare fel. Men, desto vanligare är faktiskt att väsentliga fel uppdagas. Bristfälligt utförda förseglingar, tätningar mot el-, rördetaljer och golvbrunnar, modifieringar i tätskiktet samt fel i golvlutning tillhör de vanligaste felen vid besiktning av tätskikt.

Det ska tilläggas att samtliga företag som utför de tätskikt vi besiktigar är behöriga.

Varför besiktning av tätskikt 2
Hur många väsentliga fel kan du se på bilden? Därför är besiktning av tätskikt en klok idé!

Hantverkaren är behörig

Branschorganisationerna gör ett oerhört värdefullt arbete i att utforma tydliga och begripliga branschregler. Från och med 2021 är dessutom branschregler från BKR, GVK, MVK och Säker Vatten samordnade, vilket ytterligare ökar tydligheten i hur ett badrum ska byggas för ett fackmässigt resultat.

Ett behörigt eller auktoriserat företag har genomgått en utbildning i branschorganisationens regler. Efter en viss tid, vanligtvis fem år, ska företaget genomgå fortbildning.

Trots detta visar verkligheten att behörighet eller auktorisation inte är det kvalitetssigill som många tror, påstår eller hoppas på.

Jag får ett kvalitetsdokument

Kvalitetsdokumentet är entreprenörens redovisade intyg över att branschreglerna har efterföljts, med undantag för de eventuella avvikelser som antecknats i dokumentet. Intyget bygger på de interna kvalitetskontroller som företaget utför över eget arbete, så kallade egenkontroller. Kvalitetsdokumentet är en värdehandling som bland annat bidrar till bostadens värde vid försäljning.

Kvalitetsdokumentet tjänar dessvärre inte alltid det eftersträvansvärda syftet. Allt för ofta är det snarare ett dokument som slentrianmässigt fylls i när renoveringen står klar, och kan i värsta fall vara till mer skada än nytta vid exempelvis en försäljning.

Så, varför besiktning av tätskikt vid badrumsrenovering?

Alla är överrens om tätskiktets viktiga funktion, att skydda byggnaden från fuktskador. När väl plattsättningen utförts är lejonparten av tätskiktet inte längre inspekterbart. Kvalitetssäkra din investering och förebygg fuktskador genom en besiktning av tätskiktet. De fel som upptäcks vid tätskiktsbesiktningen är ofta enkla att åtgärda och besparar dig senare huvudvärk.

I sammanhanget är det är prisvärd och klok åtgärd, som kostar fr 2.900 kronor.

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss