fbpx

Vad innebär egentligen fackmannamässigt arbete?

Fackmannamässigt, eller fackmässigt som det benämns i lagstiftning och byggbranschens standardavtal, är främst ett kvalitetsmått för resultatet av ett visst utförande av tjänst. Av 4 § konsumenttjänstlagen framgår att en näringsidkare ska utföra arbeten fackmässigt. Där framgår även att näringsidkaren ska tillvarata konsumentens intressen och samråda (kommunicera) med konsumenten i den utsträckning som är nödvändig för tjänstens utförande.

Fackmannamässigt i praktiken

I juridisk doktrin definieras fackmässigt eller fackmannamässigt vad som skäligen kan förväntas av en normalt skicklig, kunnig och seriöst arbetande fackman inom fackområdet i fråga. I praktiken kan det förstås som att en målare ska känna till de produkter, tekniker och regler som är relevanta för målningsarbeten. På samma sätt ska en entreprenör som exempelvis utför badrumsrenoveringar känna till de produkter, tekniker och regler som relaterar till badrum. Fackmässighet har alltså en tydlig anknytning till en förväntad nivå av kunskap och erfarenhet hos den som utför tjänsten.

Tilläggas bör, att det inte nödvändigtvis behöver vara en fackman som utför arbete för att det ska anses fackmässigt. Inte heller är det så att en fackmans arbete per automatik uppnår ett fackmässigt resultat.

Fackmannamässigt badrum
Fackmannamässigt badrum, vad betyder det i praktiken?

Avsteg från fackmannamässigt arbete

Vid besiktning uppdagas som regel fel och brister i det utförda arbetet, där entreprenören inte sällan invänder med att “kunden har beställt det så”. Ett avsteg från fackmässigt utförande kräver dock att konsumenten blivit informerad om, och i många fall även avrådd från det avvikande utförandet. Det framgår bland annat av 6 § konsumenttjänstlagen. Om inget annat har avtalats så förutsetts att arbeten ska utföras fackmannamässigt.

Fackmannamässigt utförande, funktion och omfattning

Utöver det fysiska resultatet av ett utförande omfattas även funktion och omfattning av begreppet fackmässigt. Entreprenören förväntas att i anbudsskedet göra en fackmässigt bedömning av vilka arbeten som erfordras för att nå det slutresultat som beställaren efterfrågat. Den fackmannamässiga bedömningen handlar alltså även om att ringa in uppdragets omfattning. Detta kan få betydelse för prövning av tilläggskostnader vid så kallade ÄTA-arbeten.

Begreppet fackmässigt kan alltså handla om såväl utförande som funktion och omfattning.

Anlita en besiktningsman för rätt bedömning

Vid en besiktning ingår som en del, att bedöma i vad mån exempelvis en badrumsrenovering är fackmässigt utfört. Det är alltid en klok idé att anlita en besiktningsman till att kvalitetssäkra en renovering, tillbyggnad, nybyggnad eller för den delen köp av bostad.

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss