fbpx

Tekniska förvaltaren rekommenderar statusbesiktning av badrum och kök, vilka är vinsterna?

En bostadsrättsförening ska ha en upprättad underhållsplan för det underhållsansvar som vilar på föreningen. Badrum och kök är normalt bostadsrättshavarens ansvar, varför dessa sällan omfattas av underhållsplanen. Det är dock angeläget för föreningen att underhåll av badrum och kök sker i rätt tid, så att fuktrelaterade skador kan undvikas eller begränsas.

Stöd för styrelsen att anmoda medlemmars underhåll

Vinsten med en statusbesiktning eller statusinventering är främst att styrelsen får ett underlag som tydligt anger behovet av viktiga underhållsåtgärder som åvilar medlemmarna att utföra. Med stöd av ett tydligt besiktningsutlåtande kan föreningen kommunicera till berörda medlemmar vilka åtgärder som behöver vidtas.

Statusbesiktning kostar från 300 kronor per lägenhet. Kontakt oss så berättar vi mer!

Tydliga rapporter ger bra beslutsstöd åt styrelsen såväl som medlemmarna

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss