fbpx

Stambytet underkändes vid slutbesiktning. Entreprenören hävdar att det blir för kostsamt att åtgärda felen, att de istället ska sätta ner kontraktssumman.

Entreprenörens avhjälpandeskyldighet är mycket omfattande, även för det fall att avhjälpande medför höga kostnader. Det finns vissa undantag från avhjälpande, för fel som inte påverkar funktion, användande eller fastighetens goda bestånd. Ett sådant fel kan exempelvis vara en felplacerad WC-stol, utan att det påverkar vare sig funktion eller användande. Om vi bortser från undantagen är det återigen så att entreprenören är skyldig att avhjälpa fel, höga kostnader till trots.

Högsta domstolen förespråkar besiktningar

Det finns ett aktuellt fall som avgjorts av Högsta Domstolen (NJA 2018 s.653) som behandlar just en VVS-entreprenad med höga avhjälpandekostnader. I domen står bland annat att entreprenören har möjlighet att påkalla förbesiktning, i syfte att minska risken för senare kostsamma fel. Det sistnämnda är, enligt vår erfarenhet, dessvärre extremt ovanligt.

Fortlöpande besiktningar minskar felen

Vårt tips till alla föreningar som ska utföra stambyte är att tidigt engagera en besiktningsman som utför fortlöpande besiktning av stambyte under arbetets gång. Precis som Högsta Domstolen slår fast så minskar det risken för senare kostsamma fel och skador.

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss