fbpx

Jag misstänker att badrummet är felbyggt i min nyköpta bostadsrätt, vad kan jag göra?

Din fråga kan grovt indelas i två delar, en juridisk samt en byggnadsteknisk del. Vad gäller den juridiska så bör du konsultera en juridiskt sakkunnig. För att ändå nämna något kort i den delen så gäller köplagens bestämmelser när du som konsument köper en bostadsrätt, som här likställs med en vara. Av 17 § köplagen framgår att bostadsrätten anses felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Med andra ord, fanns det inga skäl för dig att tro att badrummet var felaktigt i samband med köpet så kan det vara fråga om ett reklamerbart fel. Enligt 18 § köplagen kan det även anses föreligga fel i bostadsrätten om den inte överensstämmer med hur bostaden marknadsförts. Låt säga att du fått information om att badrummet är renoverat ett visst år av en behörig entreprenör, vilket senare visar sig inte stämma. Ja, då kan det komma på fråga att anse badrummet som felaktigt.

Börja med en statusbesiktning!

Vad gäller den andra delen, den som avser byggnadstekniska förhållanden, så beställer du lämpligen en statusbesiktning av badrummet för att bringa klarhet i huruvida det faktiskt föreligger fel i badrummet. Var noga med att anlita en besiktningsman med specialistkompetens för just badrum, så att du får en kvalitativ bedömning.

Kontakta oss så pratar vi oss samman om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med en besiktning av badrummet. 

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss