fbpx

Är min gäst-WC ett våtrum?

Nja, det beror lite på vem du frågar. Boverkets Byggregler använder faktiskt inte begreppet våtrum så som det används i branschregler. I byggreglerna (6:5331) anges dock att rum där vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten förkommer ska förses med tätskikt.

Våtrum och övriga utrymmen

Branschreglerna å andra sidan delar grovt in utrymmen i “våtrum” och “övriga utrymmen”. Våtutrymmen kan enkelt beskrivas vara dusch- och badrum där golv vid normal användning utsätts för vattenbegjutning. Tvättstugor, pannrum, WC-rum och liknande är således att betrakta som “övriga utrymmen” enligt branschreglernas vokabulär.

Rörgenomföringar i golv, våtrum eller WC-rum

Ett WC-rum med tvättställ (och breddavlopp) kan antas bli utsatt för vattenstänk (BBR 6:5332), men inte vattenspill eller vattenbegjutning. Med utgångspunkt från byggregler eller branschregler Säker Vatten finns inga hinder för rörgenomföring i golv, genomföringen ska dock förseglas mot tätskikt. En genomföringshylsa kan med fördel användas, på samma sätt som för tvättstuga eller apparatrum. Kanske kan den ack så heta frågan om rörgenomföringens vara eller icke vara i WC-rummets golv släckas av den föredömligt tydliga tabell som infogats i de nya branschreglerna från Byggkeramikrådet, BBV 21:1.

Rörgenomföring i WC och våtrum
Utmärkt och tydlig vägledning i tabell från Byggkeramikrådets branschregler, BBV 21:1, om rörgenomföringar i våtrum och övriga utrymmen. 

 

 

Tätskikt och golvbrunn i WC-rum?

WC-rum ska enligt branschreglerna förses med tätskikt på hela golvytan. Tätskiktet ska vikas upp ca 5-10 cm på rummets väggar. Om en väggmonterad WC med inbyggd spolcistern installeras ska dessutom omgivande väggar runt cisternen förses med tätskikt till ovankant på spoltanken. Golvbrunn är dock inget krav, så länge dina installerade enheter har breddavlopp.

PS! Anlita en besiktningsman vid renoveringen, vare sig våtrum eller ej

Den redovisade tabellen är förvisso tydlig, men våtrum såväl som WC-rum är tekniskt utmanande byggnadsverk även för den mest skickliga hantverkaren. Klokt är därför att alltid anlita en besiktningsman som noggrant och omsorgsfullt kontrollerar kvalitén och utförandets fackmässighet. En trygghet och värdesäkring av din investering helt enkelt.

Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert!

Vill du boka uppdrag, veta mer om våra tjänster eller ställa en fråga?
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
  • Hidden

Hej! Har du frågor eller önskar en kostnadsfri offert, ring oss på 08 400 200 70 eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Mathias Eriksson
Besiktningsman
Kontakta oss